הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה
מעבר לאתר אוניברסיטת חיפהמעבר לאתר הפקולטה למדעי החברהבית הספר למדעי הסביבה

תקנון ביטול השתתפות בסיור

תלמיד אשר רשום לסיורים / קמפוסים / חפירות לימודיות ללא לינה ולא הודיע על ביטול השתתפותו לפחות 3 ימי עבודה לפני מועד הסיור / קמפוסים / חפירות, ו/או תלמיד אשר רשום לסיורים / קמפוסים / חפירות לימודיות הכוללים לינה ולא הודיע על ביטול השתתפותו לפחות 10 ימי עבודה לפני מועד הסיור / קמפוסים / חפירות, יחויב בקנס, 101 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי.


שימושי לסטודנט

 

מלגות

 

מידע כללי

 

שנתונים - שנים קודמות: