בית הספר למדעי הסביבה

סגל אקדמי

 • ראש ביה"ס למדעי הסביבה
 • פרופ' לאה ויטנברג
 • תחומי עניין: גיאומורפולוגיה נחלית, אקולוגיה של שריפות יער, הידרולוגיה עילית וסחיפת קרקעות
 • טלפון: 04-8249609 (53609)
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' אופירה אילון
 • תחומי עניין: ניהול סביבתי, טיפול בפסולת וניהולה, לרבות צמצום בזבוז מזון, מדיניות אנרגיה וניהולה, שינויי אקלים – הפחתת פליטות גזי חממה והיערכות לשינויים אלה
 • טלפון: 04-8292190
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' אנה ברוק
 • תחומי עניין: חישה מרחוק היפרספקטראלית ותרמית, ספקטרוסקופיה, פענוח וניתוח הדמאות רב ממדיות, ניתוח נתוני LiDAR
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' ארנון גולן
 • תחומי עניין: גאוגרפיה היסטורית- פוליטית של העת החדשה; גאוגרפיה היסטורית - עירונית; גאוגרפיה של מצב קולוניאלי
 • ד"ר משה גיש
 • תחומי עניין: אסטרטגיות חדשניות להגברת חוסנן של מערכות אקולוגיות בפני שינויי האקלים, מינים פולשים ומתפרצים, חתולי בית וחתולי רחוב כמפגע סביבתי, שמירת טבע, חשיפת בני אדם לחומרי הדברה
 • טלפון: 04-8288875
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' אנדראה גרמנדי
 • תחומי עניין: הנדסת סביבה, כלכלת סביבה, שירותי מערכות אקולוגיות, קיימות
 • טלפון: 04-8249918
 • אתר אישי: Visit Website
 • ד"ר אלעד דנטה
 • תחומי עניין: אינטראקציה בין שינויי אקלים ופעילות אנושית לתהליכים הידרולוגיים וגיאומורפולוגיים.
 • פרופ' מוטי זוהר
 • תחומי עניין: גיאואינפורמטיקה, ממ"ג לחקר הסביבה, סיכונים טבעיים, היסטוריה סביבתית
 • אתר אישי: Visit Website
 • ראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה
 • פרופ' משהור חוש
 • תחומי עניין: אופטימיזציה במצב של אי-ודאות. אופטימיזציה. אופטימיזציה של מערכות תשתית. ניהול ותכנון של משאבי מים במצב של אי-ודאות. תכן, תפעול וניטור מערכות אספקת מים
 • טלפון: 04-8288541
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' ראסם חמאיסי
 • תחומי עניין: תכנון עירוני וסביבתי; גאוגרפיה עירונית; תכנון במגזר הערבי
 • אתר אישי: Visit Link
 • ד"ר תמר טרופ
 • תחומי עניין: עיצוב מדיניות סביבתית, אקולוגיה של סביבות בנויות, תסקירי השפעה על הסביבה, ותשתיות בנות קיימא.
 • טלפון: 04-8288541
 • אתר אישי: Visit Website
 • ד"ר דוד כץ
 • תחומי עניין: משאבי מים בישראל, כלכלת מים, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' דן מלקינסון
 • תחומי עניין: אינטראקציות שבין תהליכים אקולוגיים לבין דגמים מרחביים בנוף; שימוש בתוכנות ממ"ג לניתוח וסימולציות של תהליכים מרחבים
 • פרופ' בוריס א. פורטנוב
 • תחומי עניין: הערכת סיכונים סביבתיים, מערכות מידע גאוגרפי במחקר סביבתי, בנייה ירוקה, שינוי התנהגות כאמצעי לחיסכון באנרגיה, השפעות סביבתיות ובריאותיות של זיהום אור
 • טלפון: 04-8288532
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' שלומית פז
 • תחומי עניין: שינויי אקלים, השפעות שינויי האקלים על בריאות האדם ובטחונו, יחסי אדם-סובב, סוגיות סביבתיות באגן הים התיכון, זיהום אוויר.
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' יגאל צ'רני
 • תחומי עניין: גאוגרפיה עירונית; תכנון עירוני;התפתחות מטרופולינית; בנייה לגובה; נדל"ן והתחדשות עירונית; מרכז העסקים הראשי (מע"ר)
 • פרופ' נגה קולינס-קריינר
 • תחומי עניין: גאוגרפיה אנושית; פנאי, נופש ותיירות; תיירות דתית- נוצרית ויהודית; כרטוגרפיה; המרחב הכפרי.
 • אתר אישי: Visit Website
 • ד"ר כרמית רפפורט
 • תחומי עניין: ניהול מצבי חירום ואסון, התמודדות והתנהגות קהילות באסונות טבע, מוכנות לחירום ואסונות טבע, חוסן, מנהיגות בחירום והמשכיות עסקית.
 • טלפון: 04-8288840
 • חוקרת ראשית במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון. ראש מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום.
 • פרופ' דבורה שמואלי
 • תחומי עניין: תכנון ערים; היבטים סביבתיים של מים, שימושי קרקע, תחבורה ופסולת מוצקה; ניהול קונפליקטים סביבתיים במגזר הציבורי ובבניית יכולות של קהילות ומוסדות.
 • אתר אישי: Visit Website
 • ד"ר נורית שטובר - זיסו
 • תחומי עניין: גיאומורפולוגיה ועיצוב הנוף, גיאולוגיה רביעונית, גיאוארכאולוגיה
 • מיקום: 04-8249575 (53575)
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' אורי שטנר
 • תחומי עניין: גיאופיסיקה, גיאולוגיה, טקטוניקה, פענוח סייסמי, גיאומורפולוגיה ימית, שדות פוטנציאל, מערכת כדה"א
 • אתר אישי: Visit Website
 • אתר מעבדה: Visit Website
חוקרים במכון שמיר למחקר המלמדים בביה"ס
ד
ד"ר מוטי צ'רטר
תחומי עניין: קונפליקט אדם-חיות בר, שירותי המערכת האקולוגית, אקולוגיית חיות בר ואקולוגיה יישומית.
אימייל: mcharter@geo.haifa.ac.il
ד
ד"ר אייל קורצבאום
תחומי עניין: טיהור מים ממזהמים מיקרומזהמים, טיפול בשפכים חקלאיים (שפכי רפתות, בריכות דגים, שפכי בתי בת ויקבים), הסרת תרכובות חנקן ממים באמצעים ביולוגיים, קיבוע אנקפסולציה של תרביות חיידקים ופטריות לפירוק מזהמים במים, חמצון מתקדם לטיפול במים.
אימייל: ekurzbaum@univ.haifa.ac.il