בית הספר למדעי הסביבה

 תואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבה M.A

מסלול עם תזה201201-24-01 / מסלול ללא תזה 201202-24-01

לימודי התואר השני בגאוגרפיה ובלימודי הסביבה מכוונים להעמיק את הידע בתחומים שונים בגאוגרפיה:  גיאוגרפיה אנושית או פיזית, טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות ועוד תחומים רבים אחרים, כך שהסטודנט יכול לבנות תכנית אישית בהתאם לתחומי העניין שלו.

תכנית הלימודים

קורסי חובה
אדמה, רוח ואש – אתגרים סביבתיים במאה ה- 21 – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
סטטיסטיקה מרחבית – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
ארגון מחקר – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – חובה למסלול א' (תיזה)
קורסים סמינריונים – 8 שעות שבועיות סמסטריאליות (2 עבודות סמינריוניות לפחות)
סך הכול קורסי חובה, 16-18 שש"ס

קורסי בחירה

ניתן להשלים קורסים בדרג 3 מתוך ביה"ס למדעי הסביבה הפתוחים גם ללימודי מוסמך– עד 6 שש"ס

קורסים מדרג 3 ומעלה מחוץ לביה"ס למדעי הסביבה, באישור יו"ר ועדת תואר שני – עד 4 שש"ס

קורסי בחירה מחוץ לחוג

קורסים מחוץ לחוג מדרג 3 ומעלה באישור יושב ראש ועדת מוסמך אוניברסיטה, 4 שש"ס

מסלול א'– 36 שש"ס (תזה)
מסלול ב'– 36 שש"ס (כולל פרויקט גמר)

 

תנאי קבלה