הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה

      

ראש בית הספר:  פרופ' לאה ויטנברג
יו"ר הוועדה לתואר שני: ד"ר מוטי זוהר

 בית הספר למדעי הסביבה הוקם משילוב של שני חוגים – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, במטרה לקיים ולקדם רמה גבוהה של מחקר והוראה בנושאי סביבה, קיימות וניהול סביבתי.
סגל בית הספר מורכב מחוקרים מובילים ממדעי החברה, ההנדסה, מדעי הטבע ומדעי כדור הארץ, שילוב תחומים ייחודי המאפשר הבנה רחבה של המערכות הטבעיות הפועלות בכדור הארץ, השפעתן על החברה והאנושות והכרת יחסי הגומלין בין האדם לסביבתו.
בבית הספר למדעי הסביבה אנחנו מטפחים מצוינות במחקר ובהוראה ושואפים לצייד את בוגרינו בידע תיאורטי ובסל כלים יישומי אשר יציבו אותם בחזית המחקר והעשייה הסביבתית. תוכניות הלימודים לתואר שני, נועדו להעמיק את מסלולי ההתמחות וההתמקצעות בעולם המרתק של הניהול הסביבתי, מדעי הנתונים המרחביים והטכנולוגיה הסביבתית, קיימות עירונית, ניהול משאבי אנרגיה ומים, אזורי אסון וחירום ועוד.
להלן תכניות הלימוד המוצעות בבית הספר למדעי הסביבה –

 

ניהול משאבי טבע וסביבה:
• ניהול משאבי טבע וסביבה
• התמחות בניהול ומדיניות אנרגיה
• התמחות בניהול קיימות עירונית- לא יפתח בשנה"ל תשפ"ה

M.A ניהול משאבי טבע וסביבה

ניהול משאבי טבע וסביבה

מדעי החברה והניהול והכשרת כוח אדם ברמה אקדמית גבוהה עם ידע וכלים, לשם התמודדות ופתרון בעיות בתחומי איכות הסביבה

M.A התמחות בניהול מדיניות אנרגיה

ההתמחות בניהול מדיניות אנרגיה

מטרת הלימודים בתכנית ההתמחות בניהול מדיניות אנרגיה הינה הרחבת והעמקת הידע המקצועי של העוסקים בתחומי מקורות האנרגיה בארץ ובעולם.

M.A התמחות בניהול קיימות עירונית

התמחות בניהול קיימות עירונית

מטרת הלימודים בתכנית ההתמחות בניהול קיימות עירונית מציעה תפיסת עולם של קיימות ועמידות עירונית במטרה לקשר בין המחקר למדיניות ולמציאות בשטח.