הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה
מעבר לאתר אוניברסיטת חיפהמעבר לאתר הפקולטה למדעי החברהבית הספר למדעי הסביבה

עבודות תזה של הבוגרים

2023

מיכל שובר, "אזרחים ותיקים באתרי טבע: שימוש בחליפות סימולציה לזקנה ככלי תומך לתכנון". מנחה: פרופ' נגה קולינס-קריינר

2022

איה שלמון, "היבטים מרחביים וסביבתיים של נזקי רכבי-שטח בשדות חקליים". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר משה גיש

בועז דוד, "השפעת הצגת מידע פיננסי על הכוונה לאמץ מערכות סולאריות ביתיות". מנחה: פרופ' אופירה אילון וד"ר רוסלנה פלטניק 

מראם סרחאן עטאללה, "הפרדת ההשפעות של חשיפה לאור יום ולאור לילה על השמנת יתר, עודף משקל ותחלואה בסרטן ברחבי העולם". מנחה: פרופ' בוריס פורטנוב

2021

יואב בורנשטיין,"Environmental Decision Support Systems as a Service: Demonstrration on CE-QUAL-W2 model". מנחה: ד"ר משהור חוש.

ליאן וולובלסקי, "The effect of land use on the home range of domestic cats". מנחה: ד"ר משה גיש.

ענת דינס, "נכונות הציבור הישראלי לצמצם את השימוש במוצרי פלסטיק חד-פעמיים בחופים ". מנחה: ד"ר תמר טרופ.

2020

תומר אהרון,"Info-Gap models for Optimal Multi-Year Management of Regional Water Resources Systems under Uncertainty". מנחה: ד"ר משהור חוש.

2019

ריקי לוין, "Characterization of localities with a high likelihood of illicit connections between runoff and sewage system". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר משהור חוש.

אלמוג ליטמן, "השפעת מינוח של תאריכי תפוגה על התנהגות צרכנים לשם צמצום אובדן מזון". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר קרן אור חן.

עודד מעוז, "נכונות הציבור לשלם עבור פירות וירקות מופחתי חומרי הדברה". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר ציפי עשת.

אודליה שרירא, "Impact of creative project-based learning using media tools – photography and graphic design – on the environmental literacy characteristics of high school and "college students. מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר ציפי עשת.

נוי קדוש, "זיהוי התקפות סייבר על מערכת אספקת מים על ידי שימוש במסווג חד-ערכי". מנחים: ד"ר משהור חוש וד"ר אלכס פריד.

2018

עומר חוטקובסקי, "מגמות, התפתחויות ושינויים בשיח המשא ומתן תחת אמנת האקלים". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר אור קרסין.

אורי לוצקי, "בחינת הגורמים המשפיעים על שוק הגנת הסייבר על תשתיות אנרגיה קריטיות". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר עילם גופר.

זינא גאנם, "Spiders in an agroecological system-vineyard". מנחים: ד"ר משה גיש, פרופ' יעל לובין וד"ר אפרת גביש-רגב.

מירב טל-מעון, "Quantifying the interdependency, reliability and vulnerability of interdependent systems". מנחים: ד"ר משהור חוש וד"ר דני ברויטמן.

ניבה תדמור-שלו, "ניתוח עלות תועלת של הפקת חלבון מאצות ימיות והסתברות מחירו העתידי של החלבון". מנחים: פרופ' דן צ'רנוב, ד"ר שירי צמח שמיר וד"ר אמיר נאורי.

ורד איל סלדינגר, "עצי חרוב בשכונות מגורים חדשות בישראל: הטמעת הידע בתכנון ובביצוע". מנחים: ד"ר תמר טרופ וד"ר גליה חנוך רועה.

יניב ראובן, "מחקר חתך לבחינת קשר בין זיהום האוויר במטרופולין חיפה לבין התחלואה בשכונת הוד הכרמל (דניה) בחיפה". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' שי לין.

2017

עילי קורן, "פיתוח מודל מקיף לשיקוף נחלים מקיים (חברתי – כלכלי – סביבתי)". מנחים: פרופ' אברהם חיים, ד"ר חוסיין טרביה וד"ר ציפי עשת.

נג'וא בסיס, "עישון בקרב גברים בעדה הדרוזית בישראל: היבטים סביבתיים וסוציו-אקונומיים". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

שושי אופק, "תמריצים לבניה ירוקה ומידת השפעתם על תהליך קבלת החלטות של שחקנים ראשיים". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר שגיא אקרון.

חיתאם דלאשה, "הערכת סיכונים בריאותיים בסביבת מפעל אספלט בכפר בועיינה-נוד'ידאת". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר יהונתן דובנוב.

גלעד בן מאיר, "תכנון מודל לחווה חקלאית לימודית על פי עקרונות הקיימות". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר מיכל גרוס.

2016

נעמה שפירא, "ניתוח קונפליקטים סביבתיים-כלכליים באמצעות כלים מתורת המשחקים". מנחים: ד"ר משהור חוש וד"ר לאה קרונבנטר-גולדשטיין.

טל סילבר, "בניית מודל דייג מרחבי בכנרת לבחינת ממשק הדייג באגם". מנחים: ד"ר משהור חוש וד"ר גדעון גל.

שרית דבראשוילי, "השפעת זיהום אוויר על תחלואת הסרטן באזור מפרץ חיפה עם השוואות ארציות". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר ליטל קינן-בוקר.

תמיר גדות, "הקשר בין חשיפה לאור מלאכותי ובין השמנה". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

מרים אבואסל אגבריה, "פיתוח מודל לניהול אופטימלי של טיפול בשפכים לרמה מתקדמת והשקייה בקולחים". מנחים: ד"ר משהור חוש ופרופ' אורי שמיר.

עידן ליבס, "השפעתן הכלכלית של תגליות הגז בישראל". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר רוסלנה פלטניק.

2015

יערית ליכט, "ניהול טוב יותר של עודפי תוצרת חקלאית (ירקות ופירות)". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר ציפי עשת.

אורן אזארי, "הערכה כלכלית של הגן הבוטני במכללת אורנים". מנחים: פרופ' אברהם חיים, ד"ר ציפי עשת וד"ר מיכל גרוס.

ליאור הר שגיא, "השפעת לכידות חברתית על מודעות סביבתית ועל אורח חיים מקיים". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר טלי כץ גרו.

איתי ציון, "טיפול בקרקע מזוהמת בדלקים באמצעות צמחים". מנחים: פרופ' אברהם חיים, ד"ר נתיב דודאי וד"ר שירי צמח שמיר.

לינה גרוטובוי, "הערכת עמדות ותפיסות הצרכנים בישראל בנושא התוויות הסביבתיות, מיתוג סביבתי ושיווק חברתי". מנחים: ד"ר קרן אור חן וד"ר עננת גסר.

זויה זיברפרב, "קבלה ציבורית של מערכות מים אפורים לשימוש חוזר בעיר מעלות-תרשיחא". מנחים: ד"ר אנדראה גרמנדי וד"ר רוסלנה פלטניק.

עדי צ'אפל, "ניתוח דיווחי פליטות והעברות לסביבה בישראל (2012 ו- 2013) והשוואתם לגרמניה (2012)". מנחים: פרופ' אברהם חיים ופרופ' אופירה אילון.

עומר לביא, "הפקת אנרגיית רוח בישראל והשפעתה הסביבתית". מנחים: פרופ' נעם גרינבאום ופרופ' חיים קותיאל.

אוהד לוי, "נכונות הלקוחות לאמץ השימוש ב'רשת החכמה' (Smart Grid) של חברת החשמל". מנחים: פרופ' אופירה אילון, ד"ר קרן אור חן וד"ר קובי יהב.

2014

איציק השקו, "השפעת פתיחת מנהרות הכרמל על איכות האוויר בחיפה". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר ברננדה פליקשטיין.

מיא גינזבורג, "ההבדלים שבין קהילות כפי שנמדד במדד טביעת הרגל האקולוגית שלהן". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר טלי כץ גרו.

אורנה רביב, "הערכה כלכלית של ההשפעות הסביבתיות של טורבינות רוח לייצור אנרגיה". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר רוסלנה פלטניק.

נעם רווח, "השפעה סביבתית השוואתית בין צורות התיישבות שונות: השימוש במדרך האקולוגי ככלי מדידה". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר מידד קיסינגר. 

דנה מיניס, "פליטת גזי חממה CH4, N2O, CO2 ממרבצי פרות חלב: שילוב של טיפולים מכניים שונים להקטנת הפליטות". מנחה: פרופ' אברהם חיים.

סמדר טנר, "השפעת עיבודים חקלאיים על איכות קרקע לס ופוטנציאל הסחיפה ברוח". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר יצחק קטרה. 

מחמוד טאהא, "ניהול משק המים על ידי תאגיד מים וביוב אזורי (מאגד בתוכו יותר משני יישובים) בהשוואה לתאגיד חד רשותי (מאגד בתוכו יישוב אחד)". מנחים: ד"ר נעם גרינבאום ופרופ' ראסם ח'מאיסי.

יואב פלד, "ניתוח כלכלי של שירותי מערכת אקולוגית, הנובעים מממשקים שונים לשימור קרקע בפרדס צעיר בשרון". מנחים: ד"ר שירי צמח שמיר וד"ר מרסלו שטרנברג.

ערן דרקסלר, "שינויים בהרכב מי הנגר כתוצאה מהשינוי בפני הקרקע והצומח בכרמל, לאחר שריפת דצמבר 2010". מנחים: ד"ר נעם גרינבאום, ד"ר לאה ויטנברג וד"ר דן מלקינסון.

חגית שאשא, "היבטים כלכליים בתפישת הקיימות בקרב אנשי חינוך סביבתי בישראל". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר ומוקי גרוס.

טלי זוהר, "בחינת שינויים בהרגלי צריכת החשמל הביתית כתוצאה מהתקנת פאנלים סולריים על גגות הבית". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר יעל פרג.

אבי אלגזי, "ניתוח העלויות בהתמודדות תחנות הכוח החופיות, עם פלישת מדוזות למתקנים הימיים". מנחים: ד"ר ענת גלזר וד"ר קרן אור חן.

בל וייס, "השפעת תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק על אימוץ תרבות מקיימת בבית הספר והתפתחות אזרחות סביבתית של התלמידים". מנחים: פרופ' אופירה אילון, ד"ר דורית באום וד"ר דפנה גולדמן.

יעל רוזנפלד, "בחינת הזיקה בין תושבים לטבע עירוני סמוך: ואדי לוטם כמקרה חקר". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר תמר טרופ.

רונן פלר, "הערכת אופן הטמעת נושא "שינויי האקלים" בבתי הספר התיכוניים בישראל". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר אפרת עילם.

2013

מעיין זרביב, "חקלאות אורגנית בסמיכות ליישוב כעורף ירוק המספק שירותים סביבתיים ליישוב ותועלות כלכליות, מוריד מדרך אקולוגי ומצמצם השפעות חיצוניות שליליות". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר דפנה דיסני.

אורי בן חיים, "אסטרטגיות הניהול הסביבתי לנמלי הים: מקרה בוחן של נמל חיפה". מנחים: ד"ר אופירה אילון ופרופ' יהודה חיות.

מור סמואלסון, "בחינה טכנולוגית וכלכלית של צבעים למניעת צימדה (פאולינג), כחלופה ידידותית לסביבה לשימוש בכלור, במערכות מי קירור של תחנות כוח חופיות". מנחים: פרופ' יובל כהן וד"ר ענת גלזר.

מור רוזמן, "יישום חלופות להגנה מנסיגת המצוק בחוף בית ינאי על פי העדפת הציבור". מנחים: ד"ר ציפי עשת וד"ר מייקל לזר.

שי חכם, "בדיקת שינוי עמדות פוליטיות והצבעה למלפגות ירוקות של תלמידים/סטודנטים בעקבות חשיפה לחינוך סביבתי בבתי ספר/אוניברסיטאות". מנחים: ד"ר אופירה אילון, ד"ר דורית באום וד"ר דפנה גולדמן.

חגית נברו, "פיתוח טכנולוגי לחטויי בחום של תמרים מהזן דקל: נור כתחליף לאיוד במתיל". מנחים: פרופ' משה ענבר ופרופ' ניר בקר. 

2012

עידו גרינברג, "העדפת השקעות בורסאיות בחברות כתלות בהתנהלותן הסביבתיות, אצל משקיעים קטנים בישראל". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר דורון לביא.

עמית ארד, "הכדאיות הכלכלית של שיקום ענף הדייג המיכמורת המסחרי בים התיכון, ישראל". מנחים: ד"ר דפנה דיסני ופרופ' אהוד שפנייר.

עמוס שטיבלמן, "הפסולת כמשאב: בחינת עלויות ותועלות כלכליות וסביבתיות מניצול פסולת פלסטיק בישראל, באמצעות ניתוח עלות תועלת והערכת מחזור חיים". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר ציפי עשת.

יוני שטרן, "פיתוח בר קיימא בתחום התיירות בבקעת עובדה ובחינת מועמדותה לרשימת אתרי מורשת עולמית". מנחים: ד"ר נעם גרינבאום וד"ר נגה קולינס.

שירי חפר, "הפחתת השימוש בשקיות נשיאה מפלסטיק: ניתוח חלופות לטיפול בבעיה". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר ציפי עשת.

הדס ילניק, "בחינת פרויקט קומפוסט בבניינים בשכונת בית הכרם בירושלים, מפרוייקט מקומי לפרוייקט עירוני". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר מיכל יובל.

2011

נעמי קן לי כרמי, "מיזוג בין צרכים אקולוגיים והעדפות חברתיות ליצירת מערכת בת-קיימא בהיבט הכלכלי, בשמורה הביוספרית בכרמל". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר דפנה דיסני.

2010

מיכל נחמני, "בחינה כלכלית משפטית של יישום אמצעי רגולציה בתחום היעילות האנרגטית של תאורה בישראל". מנחים: ד"ר דפנה דיסני ועו"ד צבי לוינסון.

עוזי ניסים, "היחמור הפרסי (Dama Mesopotamica) בחי-בר כרמל: מודל דמוגרפי בתנאי שבי בעזרת מטריצת לזלי וניתוח עלות-תועלת". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' דיוויד זלץ.

2009

בשמת בוטלייר, "עוקב פלורוצנטי ככלי בניהול אירועי זיהום מיםטל שגבניתוח כלכלי של סקר הפסולת 2005 ומשמעותו על הטיפול בפסולת מוצקה בישראל". מנחים: ד"ר נעם גרינבאום וד"ר דפנה דיסני.

טל שגב, "ניתוח כלכלי של סקר הפסולת 2005 ומשמעותו על הטיפול בפסולת מוצקה בישראל". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר עידו קן.

הילה פוטרמן, "תפיסת 'תווית סביבתית' והשפעתה על החלטות צריכה של מוצרי הנאה מול מוצרי הכרח". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר יעל שטיינהרט.

סעדיה סלים, "ניתוח גורמים המשפיעים על התנהגות הנהג וצריכת הדלק בקואופרטיב 'אגד'. מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר שלמה הראלי.

ניסים צרור, "ניתוח השפעה של תפיסת רכבים על השלכה בלתי חוקית בפסולת בניין במחוז חיפה". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר שלמה הראלי.

ורד זיידמן, "בדיקת הקשר בין סופות חול ואבק (חלקיקי PM10) ותנאים מטאורולוגיים במטרופולין חיפה לבין תדירות הפניות לבתי חולים באזור". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב, ד"ר שלומית פז ופרופ' שי לין.

2008

לילך ענבר, "צריכת מוצרים אקולוגיים מול מוצרים טכנולוגיים: תפקיד החדשנות". מנחים: ד"ר אופירה אילון, ד"ר יעל שטיינהרט וד"ר איילה רוביו.

אורן עזריה, "כניסת מינים זרים לישראל: הערכת סיכונים וניהולם". מנחים: ד"ר משה ענבר וד"ר ניר בקר.

יפעת ברון, "שיקום ופיתוח שטחים הסובלים מזיהום קרקע לטובת שימושי קרקע פתוחים או מבונים: יישום גישת ניתוח עלות-תועלת". מנחים: ד"ר מיכל פרלה וד"ר עידו קן.

דאוד אבו דאוד, "בחינת דרכי פעילותם של ארגונים ירוקים בירדן ובישראל". מנחים: פרופ' אורי מרינוב ופרופ' בוריס פורטנוב.

2007

אלכס רוייטברג, "הערכת ההשפעה הסביבתית של חבילת תיור בעזרת מודל "טביעת הרגל האקולוגית". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר יואל מנספלד.

דוד סדקוביץ, "בחינת הקשר בין תבניות מרחביות של זיהום אוויר בגוש דן לבין מערך ניטור איכות אוויר". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר הדר אלמוג.

סאמיה נאפר, "גורמי משיכה וגורמי דחייה סביבתיים להגירה פנימית של אזרחים ערביים מכפר לעיר בישראל". מנחים : פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' יוסי בן ארצי.

טל וינברג, "מפגעי יתושים עוקצים במרכז הארץ: ניתוח כלכלי-סביבתי". מנחים: ד"ר משה ענבר וד"ר עידו קן.

בלה גנקין, "תבניות מרחביות של זיהום אוויר, תפישתן על ידי הציבור והשפעתן על ערכי הנדל"ן בעיר: ניתוח מקרה של אזור חיפה והקריות". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ובועז ברזילי.

2006

עדי נתיב, "מידת יישום תקן ניהול איכות הסביבה (ISO 14001) בארגונים מתועדים, וגורמים המשפיעים על יישומו". מנחים: פרופ' אברהם חיים, ד"ר אופירה אילון וד"ר ברננדה פליקשטיין.

עודד יעקובי, "בניה ירוקה כאמצעי לחסכון באנרגיה". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר מריו ברמן.

רויטל וינשטוק, "ניתוח גורמים המשפיעים על התנהגות של פרות בקר בשטחי מרעה בהם ערוצי נחלים הזורמים לכנרת". מנחים: פרופ' אברהם חיים ופרופ' בוריס פורטנוב.

יונתן גילבן, "Ecological footprint as a tool for sustainable urban management: A case study of two residential neighborhoods in the city of Haifa". מנחים: פרופ' אברהם חיים ופרופ' בוריס פורטנוב.

דני ברויטמן, "ניתוח כלכלי של מערך הפרדה במקור של פסולת ביתית בישראל". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר עידו קן.

אפרת אלימלך, "היבטים ניהוליים בטיפול בפסולת מסוכנת בישראל. מקרה בוחן: איגוד ערים חיפה". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר ברננדה פליקשטיין.

2005

לירון שפירא, "ניתוח הגורמים האקולוגיים והמרחביים להתפשטות אשלים באגם כפר ברוך". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב, פרופ' גידי נאמן וד"ר מיכה קליין.

מיקי רפפורט-רום, "השפעת שינויי אקלים על שימושי קרקע ושטחים פתוחים". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר עליזה פליישר וד"ר עידו קן.

רועי פדרמן, "מיחזור חומר אורגני מפסולת ביתית בישראל: היבטים כלכליים וסביבתיים". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר עידו קן.

יובל כהן, "השפעת אנפות הלילה Nycticorax, המקננות בעמק בית שאן, על טריפת דגים בבריכות הדגים של כפר רופין והיבטים כלכליים של השפעה זו". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר ניר בקר.

תמי יוגב-בגיו (2005) תחקיר השפעות של זיהום אוויר באזור תחנת הכוח בחדרה על שינויים בתפקודי ריאות בקרב ילדים. מנחים : פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' רפאל כראל.

ג'מאל זריקיאגן, "ההיקוות של נהר הירמוך כפוטנציאל לזיהום מי הכנרת". מנחים: פרופ' ארנון סופר וד"ר דורון מרקל.

נירית ורדי, "בחינת השפעות שינויי אקלים ושרפות על מגוון מיני הצמחים בפארק הכרמל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' אברהם חיים.

שי אסייג, "פריסתם, אחזקתם ודפוסי השימוש של פארקים ציבוריים בחיפה". מנחה: פרופ' בוריס פורטנוב.

2004

איתי קלוג, "קשר אפשרי בין זיהום אור ושכיחות סרטן השד". מנחים: פרופ' אברהם חיים ופרופ' בוריס פורטנוב.

ליה קורט, "השפעת שימושי קרקע וגורמים סביבתיים על דפוסי שיחור, מזון ואכילה של הנשר האירו-אסיאתי (Gyps fulvous) ברמת הגולן". מנחים: פרופ' עידו יצחקי, ד"ר יוחאי כרמל וד"ר עפר בהט.

הלנה סגל, "פתרון הנדסי, כלכלי וסביבתי לעודפי בוצת השפד"ן". מנחים: ד"ר ערן פרידלר וד"ר ניר בקר.

נעמה לינדמן, "היבטים אקולוגיים-כלכליים של "פרויקט העגורים" בעמק החולה". מנחים: פרופ' עידו יצחקי וד"ר ניר בקר.

הילה טנא, "אמנת המגוון הביולוגי: האם מדינת ישראל מקיימת את האמנה שהיא חתומה עליו". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר אלון טל.

דוד חיים, "השפעות כלכליות של שינויי אקלים גלובליים: הערכת הכנסות נטו בסקטור החקלאי בישראל כפונקציה של משקעים, טמפרטורה ודשנים". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' פדרו ברלינגר וד"ר דוד בונפיל.

שרון גולדזון, "הערכה כלכלית של פרויקט אוכלוסיית צבי הים". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר ניר בקר.

דן גוטליב, "אופני פעילות והשפעה של ארגוני סביבה חוץ-ממשלתיים (ה"חברה להגנת הטבע" ו"אדם, טבע ודיון") על תכנון החופים בשנים 1997-2003". מנחים: פרופ' אורי מרינוב וד"ר ראובן שוורץ. 

2003

אייל שני, "אספקטים כלכליים בשיקומו של הר הפסולת בחירייה". מנחים: ד"ר אופירה אילון וד"ר ניר בקר.

שי לוי, "השפעת דריכת מטיילים על הקרקע והצמחייה בחניוני אורנים בכרמל". מנחים: פרופ' אמוץ דפני, ד"ר נעם גרינבאום וד"ר גידי נאמן.

נחום יהושע, "השפעת השינוי האקלימי על חופי ישראל: הערכה כלכלית של הנזקים הצפויים לשטחי החוף של ישראל עקב עליית פני הים". מנחים: פרופ' מוטי שכטר וד"ר נעם גרינבאום.

יעל חורש, "ניתוח ביו-כלכלי של שימור נשרים: הערכת התועלת הכלכלית מצפייה בנשר (Gyps fulvous), ובדיקת עלויות ומאפייני שימוש ביולוגיים בתחנות האכלה". מנחים: ד"ר משה ענבר, ד"ר ניר בקר וד"ר עפר בהט.

דפנה גן, "היבטים ניהוליים הקשורים לצמצום כמות הפסולת, הנשלחת מאתר חירייה להטמנה". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' אורי מרינוב וד"ר אופירה אילון.

2002

מידד קיסינגר, "המדרך האקולוגי (Ecological Footprint) ככלי לאומדן השפעת הפעילות העירונית על משאבי הטבע ואיכות הסביבה". מנחים: פרופ' אברהם חיים ופרופ' אורי מרינוב.

זיו צמח, "ניתוח השפעות סביבתיות צפויות מעלייה גלובאלית בריכוז ה- CO2: מאקרו-אצות בעלות פוטנציאל מסחרי, כמודל ביולוגי כלכלי". מנחים: פרופ' אברהם חיים, ד"ר נעמי זיתוני וד"ר ישראל אלווארו. 

תמי מילגרום, "שינוי מדיניות בנציבות המים: מבקר המדינה וניהול משק המים בישראל". מנחים: פרופ' אברהם חיים, פרופ' אורי מרינוב וד"ר ראובן שוורץ.

איריס גביש, "היבטים כלכליים-סביבתיים של החלת "חוק אריזות" בישראל, בהתבסס על ניתוח השוואתי של חוקי אריזות במדינות אירופה". מנחים: פרופ' מוטי שכטר וד"ר אופירה אילון.

2001

חגי קופשטיין, "השימוש בהרכב קהילת היונקים הקטנים כביו-אינדיקטור למידת ההפרעה הקיימת במערכות אקולוגיות קולטות נופשים". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר אופירה אילון וד"ר דורית באום.

מיכל פולנסקי, "השוואת מערך המחזור בין מועצה מקומית טבעון ומועצה אזורית משגב". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר אופירה אילון וד"ר דורית באום.

2000

מרואן חושאן, "ריכוז/התפלגות הומולוגית של חומרים פעילי שטח נוניוניים בחופי ישראל והשפעתם הפיסיולוגית על דגים, כבסיס להערכת סיכון בריאותי/סביבתי". מנחים: פרופ' אורי צולר וד"ר איתי פלאות.