בית הספר למדעי הסביבה

ניהול משאבי טבע וסביבה

 מסלול עם תזה / מסלול ללא תזה 

ראש התכנית: פרופ׳ אופירה אילון

הקידמה והטכנולוגיה, מאפשרות התפתחות אנושית, גידול של האוכלוסייה, עלייה ברמת החיים ועלייה בצריכה- של משאבי הטבע (מים, אנרגיה, חומרים, קרקע ועוד). אולם, לעלייה זו מחיר סביבתי, כלכלי וחברתי כבד. את המחיר הזה משלמים אנחנו בבריאותנו שנפגעת מזיהום, משלמת הסביבה שבה נפגע מגוון המינים, האקלים משתנה לנגד עינינו ואנו חווים גלי חום וקור, שיטפונות ובצורות קשות, החומרים הטבעיים מתדלדלים ומזדהמים, היערות נשרפים והאוקיינוסים נמלאים שפכים ופלסטיק. את המחיר ישלמו ילדינו ונכדינו בגלל שאנחנו יוצרים, במו ידינו, משבר אקולוגי ואקלימי.

תואר שני בניהול משאבי טבע מקנה השכלה אקדמאית גבוהה וסל כלים ייעודי לניהול משאבי טבע והסביבה. התוכנית מובילה את חזון אוניברסיטת חיפה אשר חרטה על דגלה את נושא הקיימות –חברתית וסביבתית – בהתאם ליעדים שהציב האו"ם לפיתוח בר-קיימה.

התואר השני ייתן לך כלים לחשוב בצורה ביקורתית ומושכלת, לחקור ולקדם מדיניות מבוססת מדע, ידע ומחקר.

בידיך להיות חלק מהפתרון!

  • הסטודנטים והסטודנטיות בתוכניות שלנו בניהול משאבי טבע וסביבה לומדים כיצד לפתח וליישם פתרונות יצירתיים לבעיות סביבתיות.
  • הסטודנטים והסטודנטיות שלנו תורמים את הידע שלהם בקריירה המקצועית שהם מפתחים- בממשלה, ברשויות מקומיות, בארגונים לא ממשלתיים, בחברות ממשלתיות וגם במערכת החינוך ובמשרדי התכנון.

 בידיך להנות מהדרך!

v     לימודים שהם חוויה אינטלקטואלית בשלוש תכניות לימודים לתואר שני (תכנית בניהול משאבי טבע, התמחות בניהול מדיניות אנרגיה, התמחות בניהול קיימות עירונית) השמות דגש על מדעי הסביבה, החברה והניהול

v     סיורים ומפגשים עם השטח

 

התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע יום חמישי.
משך הלימודים במסלול ללא תזה - שנה אחת (3 סמסטרים).
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.  

תכנית הלימודים

קורסי חובה
שימוש בממ"ג בניהול ותכנון סביבתי - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות.
מפגשים עם השטח - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניהול פיננסי  - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
אדמה, רוח, אש - אתגרים במאה ה-21 -  4 שעות שבועיות סמסטריאליות
כלכלת סביבה (שיעור ותרגיל) - 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
מתודולוגיות במחקר סביבתי - 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
דיני אנרגיה וסביבה - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מחקר יישומי - 4 שעות שבועיות סמסטריאליות (חובה למסלול ב' בלבד)
סך-הכול קורסי חובה, 18-22 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי ליבה בתכנית - קורסי חובה
גיאולוגיה ומשאבי טבע - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
אחריות תאגידית - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
עקרונות פיתוח בר קיימא - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
עיצוב מדיניות סביבתית – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
שינויי אקלים - מנגנונים, תהליכים והשפעות - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי ליבה, 10 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה 
מיקום עסקי ומיקום אזורי
- 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
טיפול במים ושפכים - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
שרותי מערכת אקולוגית - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מחנה מחקר (קמפוס) – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניתוח תלת ממדי בממ"ג - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך-הכול קורסי בחירה, 4 שעות שבועיות סמסטריאליות 

מסלול א'  – 36 שש"ס (תזה)
מסלול ב' – 36 שש"ס (כולל פרויקט גמר)

תנאי קבלה

פלייר תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה