הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה

      

ניהול משאבי טבע וסביבה

 מסלול עם תזה / מסלול ללא תזה 

ראש התכנית: פרופ׳ אופירה אילון

מטרת הלימודים בתכנית לניהול משאבי טבע וסביבה הינה הרחבת הידע המקצועי בתחומי הסביבה. הדגש הינו על מדעי החברה והניהול והכשרת כוח אדם ברמה אקדמית גבוהה עם ידע וכלים, לשם התמודדות ופתרון בעיות בתחומי איכות הסביבה. כמו כן, השפעה על קביעת מדיניות וקבלת החלטות בנושאי שימור וטיפוח הסביבה ופיתוח בר קיימא. בנוסף, אנו מציעים הכשרה במדיניות סביבתית לתלמידי מחקר ומעודדים ביצוע מחקרים בתחום.

 התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע יום חמישי.
משך הלימודים במסלול ללא תזה - שנה אחת (3 סמסטרים).
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.  

תכנית הלימודים

קורסי חובה
שימוש בממ"ג בניהול ותכנון סביבתי - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות.
מפגשים עם השטח - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניהול פיננסי  - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
אדמה, רוח, אש - אתגרים במאה ה-21 -  4 שעות שבועיות סמסטריאליות
כלכלת סביבה (שיעור ותרגיל) - 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
מתודולוגיות במחקר סביבתי - 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
דיני אנרגיה וסביבה - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מחקר יישומי - 4 שעות שבועיות סמסטריאליות (חובה למסלול ב' בלבד)
סך-הכול קורסי חובה, 18-22 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי ליבה בתכנית - קורסי חובה
גיאולוגיה ומשאבי טבע - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
אחריות תאגידית - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
עקרונות פיתוח בר קיימא - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
עיצוב מדיניות סביבתית – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
שינויי אקלים - מנגנונים, תהליכים והשפעות - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי ליבה, 10 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה 
מיקום עסקי ומיקום אזורי
- 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
טיפול במים ושפכים - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
שרותי מערכת אקולוגית - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מחנה מחקר (קמפוס) – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניתוח תלת ממדי בממ"ג - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך-הכול קורסי בחירה, 4 שעות שבועיות סמסטריאליות 

מסלול א'  – 36 שש"ס (תזה)
מסלול ב' – 36 שש"ס (כולל פרויקט גמר)

תנאי קבלה