בית הספר למדעי הסביבה

 

תנאי קבלה ללימודי התואר שני בבית הספר למדעי הסביבה

 

  • למסלול עם תזה יתקבלו מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בגאוגרפיה, מדעי הסביבה, משאבי טבע וסביבה או דיסציפלינות קרובות, בציון ממוצע של 87 לפחות ולא פחות מ–76 בחוג השני.
  • למסלול ללא תזה יתקבלו מועמדים אשר סיימו תואר ראשון בגאוגרפיה, מדעי הסביבה, משאבי טבע וסביבה או דיסציפלינות קרובות, בציון ממוצע של 80 לפחות ולא פחות מ–76 בחוג השני.
  • מועמדים שאינם בוגרי גאוגרפיה, מדעי הסביבה, לימודי הסביבה, ניהול משאבי טבע וסביבה או דיסציפלינות קרובות, ידרשו להשתתף בלימודי השלמה בבית הספר. תכנית לימודי ההשלמה של התלמיד תותאם לרקע הנדרש לתכנית המבוקשת בהיוועצות בין יושב ראש הוועדה וראש התכנית. 
  • מועמד בעל תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה יחוייבו לעמוד בהצלחה במבחן GRE או בלימודי השלמה.