הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה
מעבר לאתר אוניברסיטת חיפהמעבר לאתר הפקולטה למדעי החברהבית הספר למדעי הסביבה

מטרת הלימודים במסלול זה היא לאפשר לסטודנטים העובדים בשעות היום ללמוד בשעות הערב.הלימודים במסלול זה נמשכים שלוש שנים ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) במהלך יום אחד בשבוע, ביום ג' בין השעות 16:00–22:00.

במסלול זה יבחר התלמיד חוג לימודים נוסף על גאוגרפיה ולימודי סביבה. במסגרת הגאוגרפיה ולימודי סביבה ילמד התלמיד כ-60 נ"ז, וכן כ-60 נ"ז בחוגו השני.

תנאי קבלה:

לימודי ערב ציון משוקלל (סכ"ם): 500 למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

מסלול קבלה ללא פסיכומטרי

  • בעלי ממוצע בגרות משוקלל מעל 100 יוכלו להתקבל ללא צורך בפסיכומטרי, ובתנאי שעמדו במבחן יע"ל בציון 100 לפחות.
  • בני 30 ומעלה יכולים להתקבל ללא פסיכומטרי - על סמך בגרות מלאה בממוצע 75 לפחות, ובתנאי שעמדו במבחן יע"ל בציון 100 לפחות.
  • בוגרי מכינת יום באוניברסיטת חיפה יוכלו להתקבל ללימודי התואר הראשון אם סיימו את המכינה בממוצע ציונים של 90 לפחות.
  • בעלי תעודת בגרות (מתחת לגיל 30) בציון ממוצע של  75 לפחות יכולים להירשם למסלול קורסי קדם, וידרשו ללמוד שלושה קורסי חובה ולעמוד בממוצע של 76 לפחות בכל אחד מהקורסים על מנת לסיים את המסלול בהצלחה. המסיימים בהצלחה יתקבלו בסמסטר העוקב ללימודי התואר הראשון בחוג, בסטטוס מן המניין.