בית הספר למדעי הסביבה

מסלול חד חוגי ערב בשלוש שנים (201162-24-03) חדש!

מטרת הלימודים במסלול זה היא לאפשר לסטודנטים העובדים בשעות היום ללמוד בשעות הערב. הלימודים במסלול זה נמשכים שלוש שנים ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) במהלך יומיים בשבוע, ביום ג' ו- ד'  בין השעות 16:00–22:00.

 

תנאי קבלה כללים:

 • ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינהלחץ כאן). מועמדים שציון מבחן יע"ל שלהם בין 90–119 יתקבלו על תנאי לשנה א'. מועמדים אלה יצטרכו לעבור במהלך שנה א' מבחן יע"ל בציון 120 ומעלה, או ללמוד קורס עברית במכינה האוניברסיטאית במהלך שנה א', ולסיים בהצלחה את הקורס.
 • ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמךמבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה טרום בסיסי א'

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הנ"ל, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה

לימודי ערב ציון משוקלל (סכ"ם): 500 ותנאי קבלה הכלל אוניברסיטאיים, למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

מסלול קבלה ללא פסיכומטרי

 • בעלי ממוצע בגרות משוקלל מעל  100 יוכלו להתקבל ללא צורך בפסיכומטרי, ובתנאי שעמדו במבחן יע"ל בציון 100 לפחות.
 • בני 30 ומעלה יכולים להתקבל ללא פסיכומטרי - על סמך בגרות מלאה בממוצע 75 לפחות, ובתנאי שעמדו במבחן יע"ל בציון 100 לפחות.
 • בוגרי מכינת יום באוניברסיטת חיפה יוכלו להתקבל ללימודי התואר הראשון אם סיימו את המכינה בממוצע ציונים של 90 לפחות.
 • בעלי תעודת בגרות (מתחת לגיל 30) בציון ממוצע של  75 לפחות יכולים להירשם למסלול אופק לקראת תואר בגאוגרפיה ולימודי סביבה, וידרשו ללמוד שלושה קורסי חובה ולעמוד בממוצע של 76 לפחות בכל אחד מהקורסים על מנת לסיים את המסלול בהצלחה. המסיימים בהצלחה יתקבלו בסמסטר העוקב ללימודי התואר הראשון בחוג, בסטטוס מן המניין.

כמו כן יוכלו להתקבל ללא צורך בפסיכומטרי אך מותנה בהצגת דיפלומה/ תעודות רלוונטיות:

 • הנדסאים ומועמדים הנמצאים בשלבים האחרונים, ראיון אישי- לפי הצורך, על המתקבלים לתכנית להשלים רמת אנגלית "מתקדמים א" – עד תחילת שנה ב' של הלימודים.
 • מורי דרך עם תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה, ראיון אישי- לפי הצורך
 • בעלי הכשרה מקצועית -הצגת תעודות המעידות על הכשרה מקצועית קודמת (המאושרות ע"י ראש ביה"ס) עם תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה, ראיון אישי- לפי הצורך

 

מסלול דו חוגי ערב בשלוש שנים  (201161-24-01)

מטרת הלימודים במסלול זה היא לאפשר לסטודנטים העובדים בשעות היום ללמוד בשעות הערב.הלימודים במסלול זה נמשכים שלוש שנים ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) במהלך יום אחד בשבוע, ביום ג' בין השעות 16:00–22:00.

במסלול זה יבחר התלמיד חוג לימודים נוסף על גאוגרפיה ולימודי סביבה. במסגרת הגאוגרפיה ולימודי סביבה ילמד התלמיד כ-60 נ"ז, וכן כ-60 נ"ז בחוגו השני.

 

תנאי קבלה כללים:

 • ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינהלחץ כאן). מועמדים שציון מבחן יע"ל שלהם בין 90–119 יתקבלו על תנאי לשנה א'. מועמדים אלה יצטרכו לעבור במהלך שנה א' מבחן יע"ל בציון 120 ומעלה, או ללמוד קורס עברית במכינה האוניברסיטאית במהלך שנה א', ולסיים בהצלחה את הקורס.
 • ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמךמבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה טרום בסיסי א'

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הנ"ל, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה

לימודי ערב ציון משוקלל (סכ"ם): 500 למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

מסלול קבלה ללא פסיכומטרי

 • בעלי ממוצע בגרות משוקלל מעל 100 יוכלו להתקבל ללא צורך בפסיכומטרי, ובתנאי שעמדו במבחן יע"ל בציון 100 לפחות.
 • בני 30 ומעלה יכולים להתקבל ללא פסיכומטרי - על סמך בגרות מלאה בממוצע 75 לפחות, ובתנאי שעמדו במבחן יע"ל בציון 100 לפחות.
 • בוגרי מכינת יום באוניברסיטת חיפה יוכלו להתקבל ללימודי התואר הראשון אם סיימו את המכינה בממוצע ציונים של 90 לפחות.
 • בעלי תעודת בגרות (מתחת לגיל 30) בציון ממוצע של  75 לפחות יכולים להירשם למסלול אופק לקראת תואר בגאוגרפיה ולימודי סביבה, וידרשו ללמוד שלושה קורסי חובה ולעמוד בממוצע של 76 לפחות בכל אחד מהקורסים על מנת לסיים את המסלול בהצלחה. המסיימים בהצלחה יתקבלו בסמסטר העוקב ללימודי התואר הראשון בחוג, בסטטוס מן המניין.