בית הספר למדעי הסביבה

 

 

תואר שני עם התמחות בניהול מדיניות אנרגיה

מסלול עם תזה / מסלול ללא תזה

ראש התכנית: פרופ׳ אופירה אילון

מטרת הלימודים בתכנית ההתמחות בניהול מדיניות אנרגיה הינה הרחבת והעמקת הידע המקצועי של העוסקים בתחומי מקורות האנרגיה בארץ ובעולם. הדגש הינו על מדעי החברה והניהול, כולל התייעלות אנרגטית, פיתוח וקידום אנרגיות מתחדשות, כלכלת אנרגיה וסביבה, אבחנה והבנה של היבטים סביבתיים, כלכליים ורגולטוריים של פיתוח מקורות אנרגיה. כמו כן, המטרה היא להכשיר את הסטודנטים לתפקידי ניהול וקביעת מדיניות במשק, ועידוד ביצוע מחקרים בתחום.

התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע יום חמישי.
משך הלימודים במסלול לא תזה - שנה אחת (3 סמסטרים).
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.

תכנית הלימודים

קורסי חובה
שימוש בממ"ג בניהול ותכנון סביבתי - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות.
מפגשים עם השטח - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניהול פיננסי - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
אדמה, רוח, אש - אתגרים במאה ה-21 -  4 שעות שבועיות סמסטריאליות
כלכלת סביבה (שיעור ותרגיל) - 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
מתודולוגיות במחקר סביבתי - 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
דיני אנרגיה וסביבה - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מחקר יישומי - 4 שעות שבועיות סמסטריאליות (חובה למסלול ב' בלבד) 
סך-הכול קורסי חובה, 18-22 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי ליבה בתכנית - קורסי חובה
אנרגיה מתחדשת - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
כלכלת אנרגיה - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
בניה בת קיימא – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
שינויי אקלים - מנגנונים, תהליכים והשפעות - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי ליבה, 8 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה  
מיקום עסקי ומיקום אזורי - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
טיפול במים ושפכים - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות 
שרותי מערכת אקולוגית - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מחנה מחקר (קמפוס) – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניתוח תלת ממדי בממ"ג - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך-הכול קורסי בחירה, 4 שעות שבועיות סמסטריאליות

מסלול א'  – 36 שש"ס (תזה)
מסלול ב' – 36 שש"ס (כולל פרויקט גמר)

תנאי קבלה