בית הספר למדעי הסביבה

 תואר שני עם התמחות במערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק)

מסלול עם תזה 201212-24-01 / מסלול ללא תזה 201213-24-01

ראש התכנית: פרופ' אנה ברוק

התוכנית מתמקדת בהעמקת הידע בשיטות לאיסוף וניתוח מידע מרחבי באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. תכנית הלימודים עשירה בתכנים ומעניקה ידע וכלים הן מבחינת הבסיס התאורטי והן ביישום של מגוון מערכות וסביבות פיתוח. בתוכנית נכיר ונפעיל שיטות שונות וחדישות לאיסוף נתונים באמצעות לוויינים, רחפנים, טלפונים חכמים, מכל הספקטרום האלקטרומגנטי (אור הנראה, תת אדום הקרוב, תרמי וליידר). כמו כן נלמד גישות שונות לעיבוד וניתוח הנתונים באמצעות פלטפורמות ממ"ג (GIS) ומודלים מרחביים/דינמיים.

התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע -יום שני

משך הלימודים במסלול (מחקרי) עם תזה – עד 3 שנים.
משך הלימודים במסלול (לא מחקרי) ללא תזה – שנה אחת (3 סמסטרים).

 

תכנית הלימודים

קורסי ליבה (חובה)
עיבוד תמונה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
יסודות מטלב – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פענוח סייסמי – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פיתון מתחילים (מתוקשב) – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי ליבה, 8 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי חובה
סטטיסטיקה מרחבית – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
חישה למתקדמים ולימוד מכונה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
מערכות מידע גאוגרפי (באנגלית) – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
פרויקט גמר – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות (יש לבחור – לימוד מכונה או ממ"ג)
*ארגון מחקר – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות *ארגון מחקר – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (למסלול א' בלבד)   
סך-הכול קורסי חובה, 16/18 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה
ניתוח תלת מימדי בממ"ג – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מערכות תומכות החלטה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
יישומי מטלב – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
שירותי מערכת אקולוגית (מתוקשב באנגלית) – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פיתון מתקדמים – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
אדמה מים ואש – מידול המרחב בעולם הראסטרי – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
היתוך נתונים סנסוריים – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי בחירה, 12 שעות שבועיות סמסטריאליות

מסלול א'  – 36 שש"ס (תזה)
מסלול ב' – 36 שש"ס (ללא תזה)

  תנאי קבלה