הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה
מעבר לאתר אוניברסיטת חיפהמעבר לאתר הפקולטה למדעי החברהבית הספר למדעי הסביבה

המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים להתמקד בסובב הפיזי של כדור הארץ (מדעי כדור הארץ/טבע) – אקלים, גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, אקולוגיה, הידרולוגיה וכד'. מומחיות במדעי כדור הארץ – גאוגרפיה פיזית עוסקת באינטראקציות המורכבות המתקיימות בין המרכיבים הפיזיים והביולוגיים על פני כדור הארץ.

קורסים בדרג 2-3 המוצעים במסלול:

חובה משבר האקלים  – האתגר הגדול של ימינו - 2 נקודות, פרופ' ש. פז

חובה אקלים אדם וסביבה - 2 נקודות, פרופ' ש. פז

 Campus in Wildlife Conflict Management נקודות 4, ד"ר מ. צ'רטר

אקולוגיה של שריפות יער (לא יוצע בתשפ"ד) - 2 נקודות, פרופ' ל. ויטנברג

מחנה מחקר מים סדום לים האדום/ חי צומח דומם - נקודות 4, פרופ' ל. ויטנברג

סיכונים טבעיים וסביבתיים - נקודות 4, ד"ר מ. זוהר

טכנולוגיה יישומית לחקר וניהול מצבי חירום-  2 נקודות, ד"ר מ. זוהר

מערכת ים תיכון - 4 נקודות, פרופ' א. שטנר

חובה סמינר באקולוגיה - 6 נקודות, פרופ' ד. מלקינסון

 

סך הכל 10 נ"ז קורסי חובה למסלול ועוד 10 נ"ז חובת בחירה