הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה

      

המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים להתמקד בסובב הפיזי של כדור הארץ (מדעי כדור הארץ/טבע) – אקלים, גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, אקולוגיה, הידרולוגיה וכד'. מומחיות במדעי כדור הארץ – גאוגרפיה פיזית עוסקת באינטראקציות המורכבות המתקיימות בין המרכיבים הפיזיים והביולוגיים על פני כדור הארץ.

קורסים בדרג 2-3 המוצעים במסלול:

חובה משבר האקלים  – האתגר הגדול של ימינו - 2 נקודות, פרופ' ש. פז

חובה אקלים אדם וסביבה - 2 נקודות, פרופ' ש. פז

 Campus in Wildlife Conflict Management נקודות 4, ד"ר מ. צ'רטר

אקולוגיה של שריפות יער (לא יוצע בתשפ"ד) - 2 נקודות, פרופ' ל. ויטנברג

מחנה מחקר מים סדום לים האדום/ חי צומח דומם - נקודות 4, פרופ' ל. ויטנברג

סיכונים טבעיים וסביבתיים - נקודות 4, ד"ר מ. זוהר

טכנולוגיה יישומית לחקר וניהול מצבי חירום-  2 נקודות, ד"ר מ. זוהר

מערכת ים תיכון - 4 נקודות, פרופ' א. שטנר

חובה סמינר באקולוגיה - 6 נקודות, פרופ' ד. מלקינסון

 

סך הכל 10 נ"ז קורסי חובה למסלול ועוד 10 נ"ז חובת בחירה