בית הספר למדעי הסביבה

מסלול התמחות בלימודי סביבה ואקלים

מסלול לימודי סביבה ואקלים ייקח אותך למסע מרתק בין לימודי אקלים, גיאולוגיה, ביולוגיה, גיאומורפולוגיה, אקולוגיה, הידרולוגיה ועוד, כל אלה בהקשר לחברה האנושית, לאחריותה למצב הנוכחי ולהשלכות עליה. ניקח אותך לנקודות מרוחקות על הגלובוס ולהיכרות קרובה עם מחקרי אקלים, עליית מפלס הים, הידלדלות קרחונים, אירועי מזג אוויר קיצוניים ולהשפעות של המשברים הנוכחיים על כלל מערכות חיינו (כלכלה, אנרגיה, תשתיות, בריאות ורווחה, בטחון תזונתי, גאואסטרטגיה ובטחון לאומי ועוד), אבל עם אופק ברור – יש איך לתקן ויש מה לעשות עם זה.

כשתסיימו את התואר תוכלו למצוא את עצמכם כמו הבוגרים והבוגרות שלנו בתפקידים מגוונים כגון: מתכנני ערים וסביבה, יועצים ויועצות לניהול משאבי טבע, מנהלי פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, חוקרים וחוקרות בתחום השפעות משבר האקלים על תחומים מגוונים, מומחים למדיניות סביבתית בגופים ממשלתיים ואפילו מנהלי תוכניות לפיתוח בר-קיימא בארגונים וקהילות. נוסף לכל המקצועות, תמיד יש אפשרות להמשיך לתארים מתקדמים ולהשתלב בתחום המחקר האקדמי ובעתיד גם להשתלב בסגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.

קורסים בדרג 2-3 המוצעים במסלול:

חובה משבר האקלים  – האתגר הגדול של ימינו - 2 נקודות, פרופ' ש. פז

חובה אקלים אדם וסביבה - 2 נקודות, פרופ' ש. פז

 Campus in Wildlife Conflict Management נקודות 4, ד"ר מ. צ'רטר

אקולוגיה של שריפות יער (לא יוצע בתשפ"ד) - 2 נקודות, פרופ' ל. ויטנברג

מחנה מחקר מים סדום לים האדום/ חי צומח דומם - נקודות 4, פרופ' ל. ויטנברג

סיכונים טבעיים וסביבתיים - נקודות 4, ד"ר מ. זוהר

טכנולוגיה יישומית לחקר וניהול מצבי חירום-  2 נקודות, ד"ר מ. זוהר

מערכת ים תיכון - 4 נקודות, פרופ' א. שטנר

חובה סמינר באקולוגיה - 6 נקודות, פרופ' ד. מלקינסון

 

סך הכל 10 נ"ז קורסי חובה למסלול ועוד 10 נ"ז חובת בחירה