בית הספר למדעי הסביבה

עמיתי מחקר

כיתי בראנסה כרכבי
כיתי בראנסה כרכבי
נתנאל ברגמן
נתנאל ברגמן
דניאל זייצ'יק
דניאל זייצ'יק
אלעד זלומונס
אלעד זלומונס
מנאל חאג' זארובי
מנאל חאג' זארובי
עודד כהן
עודד כהן
לויה כץ
לויה כץ
נידאל מסאללחה
נידאל מסאללחה
חסן עזאיזה
חסן עזאיזה
נתיב רוטברג
נתיב רוטברג
נטליה ריבניקוב
נטליה ריבניקוב