בית הספר למדעי הסביבה

מסלול התמחות בפיתוח בר קיימה

במסלול פיתוח בר קיימה, אנחנו לוקחים את עקרונות הקיימות ויעדי פיתוח בר הקיימה, כדי להבין ולנתח את הקשר הבלתי ינותק בין גאוגרפיה לסביבה. מערכות גאוגרפיות טכנולוגיות כמו GIS וחישה מרחוק, מספקות עדשה להתבוננות בשינויים של ייעוד קרקעות, כריתת יערות, שינויי אקלים, שריפות יער, הגירה, צפיפות, גידול אוכלוסייה ועיור.

שילוב בין פיתוח בר קיימה לחקר הסביבה, מוביל את מקבלי ההחלטות לאזן בין שימור לפיתוח, בין עיר לכפר, בין תכנון עירוני לשטחים פתוחים – ובעיקר מאפשר צמיחה כלכלית, ופיתוח אנושי ביחד עם אחריות סביבתית.

פיתוח בר קיימה מהווה כיום את אחד האתגרים הגדולים של האנושות: "פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של דורות העתיד לענות על צורכיהם". פיתוח בר קיימה אינטרדיספלינרי במהותו וכולל שדות מחקר והוראה מגוונים: פיתוח תיירות, קיימות עירונית, ניהול משאבי טבע, מדיניות וניהול שטחים פתוחים וכד'.

כשתסיימו את התואר תוכלו למצוא את עצמכם כמו הבוגרים והבוגרות שלנו בתפקידים כגון: יועצים לפיתוח בר-קיימה בארגונים ורשויות, מתכנני ערים וקהילות מקיימות, מנהלי פרויקטים בתחומי אנרגיה מתחדשת ומשאבי טבע, אנליסטים לסיכונים סביבתיים, חוקרים בנושאי שינויי אקלים והשפעותיהם, מרצים בתחום הגיאוגרפיה והקיימות, יזמים חברתיים וסביבתיים, מנהלי תוכניות לפיתוח כלכלי-חברתי בר-קיימה בקהילות מקומיות ומומחים למדיניות סביבתית ממשלתית. נוסף לכל המקצועות, תמיד יש אפשרות להמשיך לתארים מתקדמים ולהשתלב בתחום המחקר האקדמי ובעתיד גם להשתלב בסגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה. 

קורסים בדרג 2-3 המוצעים במסלול:

משבר האקלים חובה – האתגר הגדול של ימינו- 2 נקודות, פרופ' ש. פז

שביל הים – קיימות סביבתית- 4 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

מבוא לגיאוגרפיה של פנאי ותיירות מתוקשב חובה - 4 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

התיישבות כפרית ועירונית בישראל - 2 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

קמפוס לב הגליל מחנה מחקר - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

התפתחות עירונית ותכנון - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

גלובליזציה וערי עולם - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

סמינר אדם חברה ומרחב סמינריון חובה למסלול - 6 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

סך הכל 12 נ"ז קורסי חובה למסלול ועוד 8 נ"ז חובת בחירה