הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה

      

פיתוח בר קיימא מהווה כיום את אחד האתגרים הגדולים של האנושות: "פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של דורות העתיד לענות על צורכיהם". פיתוח בר קיימא אינטרדיספלינרי במהותו וכולל שדות מחקר והוראה מגוונים: פיתוח תיירות, קיימות עירונית, ניהול משאבי טבע, מדיניות וניהול שטחים פתוחים וכד'. אופק התעסוקה כולל תחומי תכנון ופיתוח בשוק הפרטי ובמגזר הציבורי.

קורסים בדרג 2-3 המוצעים במסלול:

משבר האקלים חובה – האתגר הגדול של ימינו- 2 נקודות, פרופ' ש. פז

שביל הים – קיימות סביבתית- 4 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

מבוא לגיאוגרפיה של פנאי ותיירות מתוקשב חובה - 4 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

התיישבות כפרית ועירונית בישראל - 2 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

קמפוס לב הגליל מחנה מחקר - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

התפתחות עירונית ותכנון - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

גלובליזציה וערי עולם - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

סמינר אדם חברה ומרחב סמינריון חובה למסלול - 6 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

סך הכל 12 נ"ז קורסי חובה למסלול ועוד 8 נ"ז חובת בחירה