הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה
מעבר לאתר אוניברסיטת חיפהמעבר לאתר הפקולטה למדעי החברהבית הספר למדעי הסביבה

פיתוח בר קיימא מהווה כיום את אחד האתגרים הגדולים של האנושות: "פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של דורות העתיד לענות על צורכיהם". פיתוח בר קיימא אינטרדיספלינרי במהותו וכולל שדות מחקר והוראה מגוונים: פיתוח תיירות, קיימות עירונית, ניהול משאבי טבע, מדיניות וניהול שטחים פתוחים וכד'. אופק התעסוקה כולל תחומי תכנון ופיתוח בשוק הפרטי ובמגזר הציבורי.

קורסים בדרג 2-3 המוצעים במסלול:

משבר האקלים חובה – האתגר הגדול של ימינו- 2 נקודות, פרופ' ש. פז

שביל הים – קיימות סביבתית- 4 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

מבוא לגיאוגרפיה של פנאי ותיירות מתוקשב חובה - 4 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

התיישבות כפרית ועירונית בישראל - 2 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

קמפוס לב הגליל מחנה מחקר - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

התפתחות עירונית ותכנון - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

גלובליזציה וערי עולם - 4 נקודות, פרופ' יגאל צ'רני

סמינר אדם חברה ומרחב סמינריון חובה למסלול - 6 נקודות, פרופ' נ. קולינס קריינר

סך הכל 12 נ"ז קורסי חובה למסלול ועוד 8 נ"ז חובת בחירה