בית הספר למדעי הסביבה

תואר שני עם התמחות בניהול קיימות עירונית

מסלול עם תזה / מסלול ללא תזה

 

לא יפתח בשנה"ל תשפ"ה

ראש התכנית: ד"ר תמר טרופ


תכנית ההתמחות בניהול קיימות עירונית נועדה להכשיר חוקרים, מתכננים, מומחים, מנהיגים ומקבלי החלטות בניהול מושכל של מגוון רחב של אתגרים סביבתיים במרחב האורבני המצטופף ובבניית חוסן עירוני להתמודדות עם שינויי אקלים. תכנית הלימודים היישומית והרלוונטית מדגישה את הקשר בין תיאוריות ורגולציות עדכניות לבין הפרקטיקה.

התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע - יום חמישי


משך הלימודים במסלול ללא תזה - שנה אחת (3 סמסטרים ברצף)
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים


תכנית הלימודים


קורסי חובה
שימוש בממ"ג בניהול ותכנון סביבתי - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מפגשים עם השטח - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניהול פיננסי - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
אדמה, רוח ואש: אתגרים במאה ה-21 - 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
כלכלת סביבה (שיעור ותרגיל) - 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
מתודולוגיות במחקר סביבתי - 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
דיני אנרגיה וסביבה - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מחקר יישומי - 4 שעות שבועיות סמסטריאליות (חובה למסלול ב' בלבד)
סך-הכול קורסי חובה: 18-22 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי ליבה בתכנית - קורסי חובה
היבטים אקולוגיים של תכנון עירוני - 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
תסקירי השפעה על הסביבה - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
בניה בת-קיימא - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
תכנון עירוני - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סה"כ קורסי ליבה: 10 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה
מיקום עסקי ומיקום אזורי - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
טיפול במים ושפכים - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
שירותי מערכת אקולוגית - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
מחנה מחקר (קמפוס) - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניתוח תלת-ממדי בממ"ג - 2 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך-הכול קורסי בחירה, 4 שעות שבועיות סמסטריאליות 

סה"כ מסלול א' – 36 שש"ס (עם תזה)
סה"כ מסלול ב' – 36 שש"ס (עם פרויקט גמר)