בית הספר למדעי הסביבה

ראש בית הספר:  פרופ' לאה ויטנברג
יו"ר הוועדה לתואר שני: ד"ר מוטי זוהר

 בית הספר למדעי הסביבה הוקם משילוב של שני חוגים – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, במטרה לקיים ולקדם רמה גבוהה של מחקר והוראה בנושאי סביבה, קיימות וניהול סביבתי.
סגל בית הספר מורכב מחוקרים מובילים ממדעי החברה, ההנדסה, מדעי הטבע ומדעי כדור הארץ, שילוב תחומים ייחודי המאפשר הבנה רחבה של המערכות הטבעיות הפועלות בכדור הארץ, השפעתן על החברה והאנושות והכרת יחסי הגומלין בין האדם לסביבתו.
בבית הספר למדעי הסביבה אנחנו מטפחים מצוינות במחקר ובהוראה ושואפים לצייד את בוגרינו בידע תיאורטי ובסל כלים יישומי אשר יציבו אותם בחזית המחקר והעשייה הסביבתית. תוכניות הלימודים לתואר שני, נועדו להעמיק את מסלולי ההתמחות וההתמקצעות בעולם המרתק של הניהול הסביבתי, מדעי הנתונים המרחביים והטכנולוגיה הסביבתית, קיימות עירונית, ניהול משאבי אנרגיה ומים, אזורי אסון וחירום ועוד.
להלן תכניות הלימוד המוצעות בבית הספר למדעי הסביבה –

גאוגרפיה ולימודי סביבה:
• גאוגרפיה ולימודי סביבה
• התמחות בניהול אזורי אסון ומצבי חירום
• התמחות במערכות מידע מרחבי (GIS וחישה מרחוק)
• התמחות בניהול משאבי מים

M.A בגאוגרפיה ולימודי סביבה

תואר שני בגיאוגרפיה ולימודי סביבה

גאוגרפיה ואיכות הסביבה, גאומורפולוגיה, אקלים, גאוגרפיה פוליטית, תרבותית וחברתית, גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה של תיירות ופנאי, גאוגרפיה יישומית ותכנון.

M.A התמחות במערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק)

התמחות במערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק)

התוכנית מתמקדת בהעמקת הידע בשיטות לאיסוף וניתוח מידע מרחבי באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

M.A התמחות בניהול אזורי אסון ומצבי חירום

התמחות בניהול אזורי אסון ומצבי חירום

האסונות הם בלתי צפויים, ולכן ישנה חשיבות גבוהה לתכנון ושיפור תהליכי המניעה והמוכנות, ההתמודדות והטיפול באסון – עד לשיקום.

M.A התמחות בניהול משאבי מים

התמחות בניהול משאבי מים

התוכנית המוצעת לתואר שני בניהול משאבי מים והידרו־אינפורמטיקה תספק את הכישורים והידע לניהול משאבי מים באופן בר־קיימה ואחראי.