בית הספר למדעי הסביבה

תואר שני עם התמחות ניהול משאבי מים

מסלול עם תזה 201201-24-02 / מסלול ללא תזה 201202-24-02

 

ראש התכנית: פרופ׳ משהור חוש

מערכות המים כיום עומדות בפני אתגרים רבים, כגון, צורך בשמירה על איכות המים, ניהול יעיל של המשאבים, והתמודדות עם שינויי אקלים. התוכנית לניהול משאבי מים בדגש על הידרו־אינפורמטיקה, תספק את הכישורים והידע להתמודדות עם אתגרים אלה. הסטודנטים ילמדו כיצד להשתמש בטכניקות מתקדמות של מידול ממוחשב וניתוח נתונים להבנת ובניית פתרונות לאתגרים המשתנים שבניהול משאבי מים, ויקבלו הזדמנות לעבוד עם מומחים ולהשתתף בפרויקטים חדשניים בתחום המים וההידרולוגיה.

יתרונות התוכנית:

  1. שימוש בהידרו-אינפורמטיקה לסיוע בניהול משאבי מים ההופכים לנדירים בחלקים רבים של העולם, בצורה יעילה ובת קיימה.
  2. הקניית טכניקות מתקדמות של מידול ממוחשב וניתוח נתונים להבנה מקיפה ומדויקת יותר של משאבי מים, והשימוש בטכניקות אלה לסיוע בקבלת החלטות טובה יותר.
  3. הקניית כלים מתודולוגיים לפתרון בעיות הקשורות במים, כגון ניהול שיטפונות, ניטור איכות מים ותכנון השקיה. כלים אלה שימושיים בתחומי עיסוק שונים ומגוונים.

 התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע יום שני.
משך הלימודים במסלול ללא תזה - שנה אחת (3 סמסטרים).
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.

תכנית הלימודים

קורסי ליבה (חובה)
מודלים בהידראוליקה והידרולוגיה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
משאבי המים בישראל – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פרקים נבחרים בזיהום – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
יישומי הידרו-אינפורמטיקה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי ליבה, 10 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי חובה
סטטיסטיקה מרחבית – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
יסודות מטלב – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פיתון מתחילים (מתוקשב) – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
חישה למתקדמים ולימוד מכונה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
מערכות תומכות החלטה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
אדמה מים ואש – מידול המרחב בעולם הראסטרי – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
פרויקט גמר – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות (יש לבחור – לימוד מכונה או ממ"ג)
*ארגון מחקר – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (למסלול א' בלבד)  
סך-הכול קורסי ליבה, 22/24 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה
יישומי מטלב – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
שירותי מערכת אקולוגית (מתוקשב באנגלית) – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
היתוך נתונים סנסוריים – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי בחירה, 4 שעות שבועיות סמסטריאליות

מסלול א'  – 36 שש"ס (תזה)
מסלול ב' – 36 שש"ס (ללא תזה)

תנאי קבלה
פלייר ניהול משאבי מים