הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה
מעבר לאתר אוניברסיטת חיפהמעבר לאתר הפקולטה למדעי החברהבית הספר למדעי הסביבה

תואר שני עם התמחות ניהול משאבי מים

מסלול עם תזה 201201-23-02 / מסלול ללא תזה 201202-23-02

 

ראש התכנית: פרופ׳ משהור חוש

התוכנית המוצעת לתואר שני בניהול משאבי מים והידרו־אינפורמטיקה תספק את הכישורים והידע לניהול משאבי מים באופן בר־קיימא. התלמידים ילמדו כיצד להשתמש בטכניקות מתקדמות של מידול ממוחשב וניתוח נתונים כדי להבין ולנהל משאבי מים. סטודנטים יוכלו לעבוד עם מומחים מובילים בתחום ולצבור ניסיון רב־ערכי בעולם האמיתי באמצעות פרויקטים מעשיים.
התוכנית מיועדת לסטודנטים פוטנציאליים מהמגזר הציבורי או הפרטי המחפשים מיומנויות וידע בתחום המתפתח וצומח של שימוש בטכניקות מתקדמות של מידול ממוחשב וניתוח נתונים להבנה וניהול של מערכות משאבי מים.

יש מספר סיבות מדוע תוכנית לתואר שני בניהול משאבי מים והידרו־אינפורמטיקה עשויה להיות בעלת ערך:

1.    משאבי מים הופכים נדירים יותר ויותר ולחוצים בחלקים רבים של העולם. אפשר להשתמש בהידרו־ אינפורמטיקה כדי לסייע בניהול משאבים אלה בצורה יעילה יותר ובת־קיימה.

2.    השימוש בטכניקות מתקדמות של מידול ממוחשב וניתוח נתונים מאפשר הבנה מקיפה ומדויקת יותר של משאבי מים, שיכולים לתמוך בקבלת החלטות טובה יותר.

3.    המתודולוגיות שילמדו במסגרת התוכנית יכולות לשמש במגוון רחב של בעיות הקשורות למים, כגון ניהול שיטפונות, ניטור איכות מים ותכנון השקיה. על כן, כלים אלה שימושיים במגזרים רבים ושונים בסקטור המים.

 התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע יום שני.
משך הלימודים במסלול ללא תזה - שנה אחת (3 סמסטרים).
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.

תכנית הלימודים

קורסי ליבה (חובה)
מודלים בהידראוליקה והידרולוגיה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
משאבי המים בישראל – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פרקים נבחרים בזיהום – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
יישומי הידרו-אינפורמטיקה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי ליבה, 10 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי חובה
סטטיסטיקה מרחבית – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
יסודות מטלב – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פיתון מתחילים (מתוקשב) – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
חישה למתקדמים ולימוד מכונה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
מערכות תומכות החלטה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
אדמה מים ואש – מידול המרחב בעולם הראסטרי – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
פרויקט גמר – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות (יש לבחור – לימוד מכונה או ממ"ג)
*ארגון מחקר – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (למסלול א' בלבד)  
סך-הכול קורסי ליבה, 22/24 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה
יישומי מטלב – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
שירותי מערכת אקולוגית (מתוקשב באנגלית) – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סטטיסטיקה מרחבית – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
היתוך נתונים סנסוריים – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי בחירה, 4 שעות שבועיות סמסטריאליות

מסלול א'  – 36 שש"ס (תזה)
מסלול ב' – 36 שש"ס (ללא תזה)


פלייר ניהול משאבי מים