הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה

      

תואר שני עם התמחות ניהול משאבי מים

מסלול עם תזה 201201-23-02 / מסלול ללא תזה 201202-23-02

 

ראש התכנית: פרופ׳ משהור חוש

מערכות המים היום עומדות באתגרים רבים, כולל קצב הצמיחה המהיר, צורך בשמירה על איכות המים, ניהול יעיל של המשאבים, והתמודדות עם שינויי אקלים. התוכנית לניהול משאבי מים והידרו־אינפורמטיקה תספק את הכישורים והידע להתמודדות עם אתגרים אלה. התלמידים ילמדו כיצד להשתמש בטכניקות מתקדמות של מידול ממוחשב וניתוח נתונים להבנת ובניית פתרונות לאתגרים המשתנים שבניהול משאבי מים. הסטודנטים יקבלו הזדמנות לעבוד עם מומחים ולהשתתף בפרויקטים חדשניים בתחום המים וההידרולוגיה. היכולת לעבוד עם מומחים מובילים מאפשרת לסטודנטים לעבוד על אתגרים חדשים ולקבל ידע ייחודי מהפרקטיקה ומהאקדמיה.

יש מספר סיבות מדוע תוכנית לתואר שני בניהול משאבי מים והידרו־אינפורמטיקה עשויה להיות בעלת ערך:

1.    משאבי מים הופכים נדירים יותר ויותר ולחוצים בחלקים רבים של העולם. אפשר להשתמש בהידרו־ אינפורמטיקה כדי לסייע בניהול משאבים אלה בצורה יעילה יותר ובת־קיימה.

2.    השימוש בטכניקות מתקדמות של מידול ממוחשב וניתוח נתונים מאפשר הבנה מקיפה ומדויקת יותר של משאבי מים, שיכולים לתמוך בקבלת החלטות טובה יותר.

3.    המתודולוגיות שילמדו במסגרת התוכנית יכולות לשמש במגוון רחב של בעיות הקשורות למים, כגון ניהול שיטפונות, ניטור איכות מים ותכנון השקיה. על כן, כלים אלה שימושיים במגזרים רבים ושונים בסקטור המים.

 התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע יום שני.
משך הלימודים במסלול ללא תזה - שנה אחת (3 סמסטרים).
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.

תכנית הלימודים

קורסי ליבה (חובה)
מודלים בהידראוליקה והידרולוגיה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
משאבי המים בישראל – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פרקים נבחרים בזיהום – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
יישומי הידרו-אינפורמטיקה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי ליבה, 10 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי חובה
סטטיסטיקה מרחבית – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
יסודות מטלב – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
פיתון מתחילים (מתוקשב) – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
חישה למתקדמים ולימוד מכונה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
מערכות תומכות החלטה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
אדמה מים ואש – מידול המרחב בעולם הראסטרי – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
פרויקט גמר – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות (יש לבחור – לימוד מכונה או ממ"ג)
*ארגון מחקר – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (למסלול א' בלבד)  
סך-הכול קורסי ליבה, 22/24 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה
יישומי מטלב – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
שירותי מערכת אקולוגית (מתוקשב באנגלית) – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סטטיסטיקה מרחבית – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
היתוך נתונים סנסוריים – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי בחירה, 4 שעות שבועיות סמסטריאליות

מסלול א'  – 36 שש"ס (תזה)
מסלול ב' – 36 שש"ס (ללא תזה)

תנאי קבלה
פלייר ניהול משאבי מים