בית הספר למדעי הסביבה

תואר שני עם התמחות בניהול אזורי אסון ומצבי חירום

מסלול עם תזה 201210-24-01 / מסלול ללא תזה 201209-24-01

 

ראש התכנית:  ד"ר כרמית רפפורט

המציאות בארץ ובעולם מכתיבה התמודדות עם השלכותיו של תיעוש הולך וגובר, טבע קיצוני והפכפך והסלמת הטרור. האסונות הם בלתי צפויים, ולכן ישנה חשיבות גבוהה לתכנון ושיפור תהליכי המניעה והמוכנות, ההתמודדות והטיפול באסון – עד לשיקום. התכנית לגאוגרפיה ולימודי סביבה מזמינה אותך להשתלם באחד התחומים החשובים של היום והמחר, ולהשתלב עם תום הלימודים במערכות השונות העוסקות בהתמודדות עם אסונות ומצבי חירום.

התוכנית מתמקדת בהתמודדות עם אסונות טבע, אסונות תעשייתיים, תרחישי טרור קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים, מגפות ועוד...

התוכנית מקנה הכשרה והתמחות בהתמודדות עם מצבי חירום באמצעות הנחלת ידע תאורטי ומעשי ובהקניית כלי ניתוח מגוונים לקבלת החלטות באסונות ומצבי חירום ומילוי תפקידי מפתח במשק החירום. התוכנית מושתתת על עקרונות "מעגל האסון" ובה התייחסות ממוקדת אל כל אחד מהעקרונות: תכנון, מניעה, מזעור, מענה, תמיכה ושיקום. בתוכנית מרצים מיטב המומחים מן האקדמיה ומתחום ניהול האסונות.

התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע יום רביעי
משך הלימודים במסלול ללא תזה - שנה אחת (3 סמסטרים).
משך הלימודים במסלול עם תזה - עד 3 שנים.  

 

תכנית הלימודים

קורסי ליבה (חובה) 
הערכת סיכונים – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סיוע הומניטרי – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
תקשורת בחירום – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
משפט בחירום – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
בריאות בחירום – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
ניהול זירת אסון – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סך-הכול קורסי ליבה, 12 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי חובה
מתודולוגיות מחקריות – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
סיכונים טבעיים- 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
התמודדות עם מצבי חירום – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
אוכלוסיה בחירום ובאסון – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
בטחון לאומי ואסטרטגיה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
הערכות לרעידות אדמה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
טכנולוגיה יישומית לחקר וניהול מצבי חירום – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
חירום בראי השלטון המקומי – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות
חיים על הקצה: קריסת עולם הטבע והאסון האקלימי – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
פרויקט גמר – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות

ארגון מחקר – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (למסלול א' בלבד)

 סך-הכול קורסי חובה, 27/29 שעות שבועיות סמסטריאליות

 

מסלול א'– 39 שש"ס (תזה)
מסלול ב' –41 שש"ס (כולל פרויקט גמר)

תנאי קבלה

פלייר תואר שני עם התמחות בניהול אזורי אסון ומצבי חירום