בית הספר למדעי הסביבה

סגל מנהלי

 • ראש ביה"ס למדעי הסביבה
 • פרופסור ויטנברג לאה
 • תחומי עניין: גיאומורפולוגיה נחלית; אקולוגיה של שריפות יער; הידרולוגיה עילית; וסחיפת קרקעות.
 • טלפון: 04-8249609 (53609)
 • אתר אישי: Visit Website
 • מנהלנית בית הספר למדעי הסביבה
 • גב' ויקי סירוטה
 • מיקום: 8006, בניין רבין
 • טלפון: 04-8249618 (53618)
 • מרכזת לימודי תואר ראשון ואחראית סיורים בית ספריים
 • גב' לימור פרסקו
 • מיקום: 8007, בניין רבין
 • טלפון: 04-8240020 (52020)
 • מרכזת לימודי תואר שני ומחקר מקדים
 • גב' דורית מזרחי
 • מיקום: 8007, בניין רבין
 • טלפון: 04-8288106 (58106)
 • יועצת אקדמית לסטודנטים דיקאנט הסטודנטים
 • גב' אורטל אמדו
 • מיקום: בית הסטודנט חדר 216 ק' 2
 • טלפון: 04-8249263
 • אחראי מעבדות
 • מר ולד זגובה
 • מיקום: 8002, בניין רבין
 • טלפון: 04-8240144 (52144)