בית הספר למדעי הסביבה

עבודות דוקטורט של בוגרי ביה"ס (החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לניהול משאבי טבע וסביבה)

2024

ד"ר הדס מרקוס, פוליטיקה ומדיניות כערכים מובילים בתכנון ופיתוח שבילי הליכה ארוכים בישראל. מנחים: פרופ' יואל מנספלד

ד"ר מרסל סר, המסע של הצוללות דולפין הגרמניות לישראל קבלת ההחלטות של ממשל קוהל. מנחים: פרופ' מעוז עזריהו ופרופ' שאול חורב

ד"ר האני עמאשה, שימושי קרקע והשפעתם על תכונות הקרקע מגמות ותמורות: מקרה חקר קרקעות פרטיות של הקהילה הדרוזית בכרמל. מנחים: פרופ' לאה ויטנברג ופרופ' דן מלקינסון

ד"ר אולג דשקביץ', מעבר מערים קונבנציונליות לערים חכמות והשלכותיו על אי השוויון בהכנסה ותנאים סביבתיים בערים ברחבי העולם. מנחה: פרופ' בוריס פורטנוב

2023

ד"ר אמיר כאהן, חקירת השפעת מודל מידע כשירות (Data as-a-Service) על תאגידי מים ושפכים. מנחים: פרופ' אנדראה גרמנדי וד"ר דוד כץ

ד"ר מריה פולינוב, גישה חדשנית להערכת תרומת צמחיה על התפשטות שריפות בשטח העירוני: מקרה בוחן לאזור ים תיכוני. מנחים: פרופ' אנה ברוק, פרופ' לאה ויטנברג ופרופ' חיים קותיאל

ד"ר יעל חורש, הערכת החשיפה של הנשר האירו-אסיאתי (Gyps fulvus) למזהמים סביבתיים על-ידי אנליזה של נוצותיו. מנחים: ד"ר תמר טרופ, פרופ' דן מלקינסון ופרופ' עדו יצחקי

ד"ר ניר מאור, " הצי הבריטי ואוניות המעפילים בימי הגירוש לקפריסין (1946 - 1948) ההיבט הצבאי-ימי". מנחה פרופ' ארנון גולן

ד"ר לטם רובינס, "תהליכים איאולים-פלוביאלים לאורך שולי שדה הדיונות בצפון מערב הנגב, החל משיא תקופת הקרח האחרונה והשלכותיהם הפליאו-סביבתיות". מנחה: פרופ' נעם גרינבאום ופרופ' יואל רסקין

ד"ר ניר מאור, "הצי הבריטי ואוניות המעפילים בימי גירוש לקפריסין (1948-1946) ההיבט הצבאי-ימי". מנחה פרופ' ארנון גולן

ד"ר יעל חורש, "הערכת החשיפה של הנשר האירו-אסיאתי (Gyps fulvus) למזהמים סביבתיים על-ידי אנליזה של נוצותיו. מנחים: ד"ר תמי, פרופ' עדו יצחקי ופרופ' דן מלקינסון

ד"ר נחום גבינט, "Estimating the Lights cape-Soundscape Gradient of Sleep Duration & Quality by Real-time Sensor Monitoring in Urban areas". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר אורנה צישינסקי

2022

ד"ר ענבל ריבלין, הקשר בין עירוניות חכמה לאיכות השירות בתפיסת התושב, מנחים: פרופ' ראסם ח'מאיסי, פרופ' איתי בארי

ד"ר מורין וולשוט, מים מלוחים, שלום ובטחון:  ניתוח השפעת התפלה על מערכות יחסים הנובעות ממים משותפים, מנחים: ד"ר דוד כץ, Prof. M. Liegeois

ד"ר ליאת אלימלך-מלכה, בין רפורמה כוללת לדיפרנציאלית: היערכות הרשויות המקומיות בפריפריה לרפורמה בתכנון המרחבי בישראל, מנחה: פרופ' ראסם ח'מאיסי    

ד"ר רמי זִיתוּני, העוצמה, התדירות ומקורות הרחופת של שטפונות-העבר ( Palaeofloods) הגדולים בנחלי מדבר יהודה, מנחה: פרופ' נעם גרינבאום

ד"ר שרון שושני תבורי, "Explanatory framework for self-organized ridesharing: forms, patterns, influencing factors, and formation dynamics ". מנחים: ד"ר תמר טרופ ופרופ' יורם שיפטן.

ד"ר שושי אופק, "תמריצים לבעלי עניין מרכזיים בענף הבנייה לקידום בנייה ירוקה למגורים בישראל". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אנדראה גרמנדי.

ד"ר טל זוהר, "מהאמצע החוצה: לקראת חברה דלת פחמן בישראל". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' יעל פרג.

ד"ר אלעד זלומונס, "תפעול אופטימלי בזמן אמת של מערכות אספקת מים באופן מעשי". מנחה: ד"ר משהור חוש.

ד"ר אהוד לוין, "תיעדוף חלופות – מיקום לעמדות טעינה ציבורית למחצה לצורך הרחבת מארג טעינה ציבורי לרכב חשמלי". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' דוד מהלאל.

2021

ד"ר סטיליאני תיאוכרוס, שיום רחובות ופוליטיקה של עיצוב זהות יוונית-קפריסאית: מקרה מבחן של ניקוסיה (לפקוסיה), 1878 - 1975, מנחה: פרופ' מעוז עזריהו

ד"ר נתנאל קרנות, הטיול השנתי-איפה המורים? רציונל, מעשים ותפיסות תפקיד של מורים במפעל חינוכי ייחודי, מנחים: פרופ' לאה ויטנברג, ד"ר אסף זלצר  

ד"ר אלינור זנדשטיין שלזינגר, קבלת החלטות לאור אי ודאות אקלימית: חקר מקרה בנושא חוסן חקלאות ישראל החלטות הפחתה, התאמה ושינוי לנוכח אי ודאות אקלימית, מנחים: פרופ' דבורה שמואלי, פרופ' נורית קליאוט

ד"ר מרון דוקטורי, תיירות התנדבותית זולתנית בישראל – מניעי ההתנדבות וחווית התייר-מתנדב, מנחים: פרופ' נורית קליאוט, פרופ' נוגה קולינס קריינר

ד"ר מייקל סינקלר, "Applications of Crowdsourced Social Media for the Assessment and Valuation of Recreational Ecosystem Services". מנחה: פרופ' אנדראה גרמנדי.

ד"ר יואב פלד, "VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE ISRAELI MEDITERRANEAN". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר שירי צמח שמיר וד"ר ישראל אלוארו.

ד"ר ריבה ולדמן, "מודל לניהול פסולת הכולל מתן ערך כלכלי לפעילויות הסברה והפנמתו במערך ניהול הפסולת העירוני – מקרה בוחן גוש דן". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר ציפי עשת.

ד"ר יוסי בורוכוב, "Estimating the Effect of Environmental and Security Risk Factors on Financial Survival of Mortgage Borrowers in Israel". מנחה: פרופ' בוריס פורטנוב.

2020

ד"ר נירית קורן-לורנס, המחר של העבר – מתודולוגיה לניהול אתרי תיירות ארכיאולוגיים, מנחים: פרופ' נוגה קולינס-קריינר, פרופ' חזי ישראלי

ד"ר כנרת צדקיהו תמיר, המרחב הכפרי בעידן של שינויים-סכסוכים הנובעים מהתמורות והערכת הגישות להתמודדות עימם, מנחה: פרופ' דבורה שמואלי

ד"ר אלדד ברין, אכלוסה של ירושלים השראלית ושכון תושביה, 1948 – 1967:היבטים מרחביים, ביטחוניים ופוליטיים, מנחה: פרופ' ארנון גולן

ד"ר נאסר ח'יר, "Economic, Demographic and Environmental Factors Affecting Urban Land Prices in the Arab Sector in Israel". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר שגיא אקרון.

ד"ר יורם בן ארי, "The impact of Climate Change on Tourism infrastucture in Israel and Required Adaptation to Expected Climate Scenario". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' חזי ישראלי.

ד"ר האלה אבו חלה, "Intergenerational allocation of pershable Natural Resources ". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר רוסלנה פלטניק ופרופ' אופירה אילון

ד"ר לי קרוגר, "Ecosystem-based management of mariculture in Israel: a perspective using science-based methods". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' דן צ'רנוב.

ד"ר סטנלי רובינשטיין, "Reducing emissions of greenhouse gases in Israel : ramifications for employment". מנחים: פרופ' אנדראה גרמנדי ופרופ' מוטי שכטר.

2019

ד"ר יוני וייץ, השפעות שינויי אקלים ושימושי קרקע על הפצת מחלות המועברות על ידי וקטורים:היבטים תיאורטיים בהדגמה על מחלת הלישמניה כמקרה בוחן, מנחים: פרופ' דן מלקינסון ופרופ' שלומית פז

ד"ר אורן הלה, תהליך מיתוג תל אביב – 2000 – 2015 העיר העברית הראשונה כעיר עולם, מנחה:פרופ' מעוז עזריהו                   

ד"ר יָעֵל עָבָּאדָה, שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות צורות ומבנים חדשים, מנחים: פרופ' נורית קליאוט, פרופ' דבורה שמואלי

ד"ר מֹוְרסִי אָבּוּ מוּך, גורמים לסכסוכים אתניים במדינות לאום, ותפקידו של ההון החברתי בהבנת שלום בר קיימא בקהילות אתניות מפולגות, מנחה: פרופ' ראסם ח'מאיסי

ד"ר אסנת ברושי-חן, הזמנה שלא נענתה לחדשנות? מחקר רב-מימדי של ניהול משבר התיירות בעקבות האינתיפאדה השנייה בישראל, מנחה: פרופ' יואל מנספלד        

ד"ר אפרת אלימלך, "בזבוז מזון במשקי בית: כימות אפיון ומניעים". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' איל ארט.

ד"ר אלינה סבצקין, "Spatial identification of environmental hazards associated with adverse health outcomes: a systematic areal search approach". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר יהונתן דובנוב.

ד"ר נסים צרור, "הערכת השפעה של מדיניות אכיפה סביבתי על השלכות בלתי חוקיות של פסולת בניין בישראל". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

 ד"ר איריס גביש (2019) Relations between Dietary Choice and Consumption Habits of Healthy and Sustainable Products. מנחים: פרופ' אברהם חיים ופרופ' דורון קליגר.

2018

ד"ר מוֹרָן זָגָה, מגבול חברתי לטריטוריאלי: כיצד השתנתה תפיסת הגבול בעולם הערבי, מנחה: פרופ' ארנון גולן

ד"ר פֶּדְרוֹ זוּנִיגָה, תרומת יזמים טמפלרים ופרוטסטנטים לפיתוח והתבססות התיירות והמלונאות בארץ-ישראל בין השנים 1914-1840, מנחים: פרופ' יחזקאל ישראלי, פרופ' ארנון גולן

 2017

ד"ר אסף אוֹרוֹן, התנאים הגיאופיסיים ופעילות השייט בים המלח בעת העתיקה, מנחים: פרופ' מיכה קליין, ד"ר אהוד גלילי

ד"ר אביגיל דולֶב, הקשר בין אקלים ופוליטיקה ארגונית לבין הטמעה של עקרונות פיתוח בר-קיימא בתוצרי התכנון: המקרה של רשויות מקומיות בישראל, מנחים: ד"ר יגאל צ'רני, ד"ר דנה ושדי

ד"ר אבי דרור, שינויים מורפולוגיים בחופי הים התיכון של ישראל, מנחים: פרופ' מיכה קליין, ד"ר דב צביאלי

ד"ר אֶלָה טְרָכְטֶנְבֶּרג, רשות לפיתוח הארץ (רשות הפיתוח-ר"פ). תכנון והקצאת מקרקעין במרחב העירוני בישראל, 1950 – 1960, מנחים: פרופ' דבורה שמואלי, ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר

ד"ר סִיהָאם עָוָוד חָמְזָה, אפר שריפה – תכונות מינרולוגיות, פיזיקליות ומורפולוגיות והקשרו לטמפרטורת השריפה ומאפייני חומר הבערה, מנחים: ד"ר אנה ברוק, פרופ' לאה ויטנברג

ד"ר שָׂחָר שׂילֹה, התפתחות אתרי תיירות מורשת במרחב של קונפליקט ניתוח המקרה של הגן הלאומי 'עיר דוד' בין השנים 2014-1986, מנחה: פרופ' נגה קולינס קריינר

ד"ר שירה דסקל, "ניתוח והערכת השפעות הרגולציה על שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' מוטי שכטר.

ד"ר נטליה ריבניקוב, "השימוש בנתוני פליטות של אור מלאכותי בלילה לזיהוי ריכוזים גיאוגרפיים של פעילויות כלכליות וסיכונים סביבתיים לבריאות הציבור". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

2016

ד"ר גדעון ביקל, התפתחות הייצוא החקלאי הטרי בישראל בשנים 1949 - 2011, מנחים: פרופ' יהודה חיות, פרופ' יואב גלבר ופרופ' עזרא סדן                     

ד"ר עידן קופלר, מבנה יער והמחזור ההידרולוגי ביערות, מנחים: ד"ר לאה ויטנברג וד"ר דן מלקנסון

ד"ר דניאלה קופל , הרכב צומח וקרקע בנוף עירוני, מנחים: ד"ר לאה ויטנברג וד"ר דן מלקנסון

ד"ר איתן בהיר, חיזוי ומעקב אחר אירועים משמעותיים באמצעות רשתות חברתיות, מנחהפרופ' אמציה פלד

ד"ר אֵיָל מִטְרָנִי, אפקטיביות של התערבויות במניעת השפעה לרעה של מבקרים על הסביבה, מנחה: פרופ' נורית קליאוט

ד"ר שאול אריאלי, היבטים גיאוגרפיים, היסטורייה ומדיניים בקביעת גבול מדיני בסכסוכים פנים מדינתיים – המקרה הישראלי-פלסטיני, מנחים: פרופ' ארנו ןגולן, פרופ' ארנון סופר

ד"ר עתליה קשת-סיטון, "חשיפה לתאורה מלאכותית בלילה כגורם סיכון לסרטן שד בנשים". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר קרן אור-חן.

ד"ר איילת דוידוביץ, "השלכות שינויי האקלים על תעשיית הביטוח וכלכלת ישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' אופירה אילון וד"ר רוסלנה פלטניק.

2015

ד"ר מיקי רפפורט רום, "מדיניות משק המים במגזר החקלאי בישראל והשפעתה על יעילות ההקצאה וההתפלגות המרחבית של מים לסוגיהם". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' ישראל פינקלשטיין וד"ר עידו קן.

ד"ר טל גולדרט, "מדדי קיימות של אמצעי התייעלות אנרגטית במשק החשמל של מדינת ישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' אופירה אילון.

ד"ר צבי באום, "An innovative approach for dynamic-active electricity demand side management for households in smart grids". מנחים: ד"ר דוד אלמקיאס, ד"ר רוסלנה פלטניק ופרופ' אופירה אילון.

2013

ד"ר מנשה שני, אתרי מורשת חיליים בנוף ההנצחה בישראל:מקרי "יד לשריון" בלטרון ו"בית חטיבת גבעתי" במצודת יואב, מנחה: פרופ' מעוז עזריהו

ד"ר ניקולא אורבך, התנועה הרפורמית וקהילותיה בישראל: דמוגרפיה, תפוצה, מאפייני זהות ומאמציהן להשתלב במרחב הישראלי לאורך השנים, מנחים: פרופ' מעוז עזריהו וד"ר ארנון גולן

ד"ר נעמה טסלר, השפעת שריפות יער חוזרות על השתקמות הקרקע והצומח בכרמל, מנחים: ד"ר נעם גרינבאום וד"ר לאה ויטנברג

ד"ר אביטל קורמן, תיירות גבולות ותיירות מורשת עימותית באזורי גבול – תהליכים, נקודות מפגש והשקה בהדגמה על שלושה אזורי גבול לאורך גבולות ישראליים: גבול ישראל-ירדן, גבול ישראל-מצרים וגבול ישראל-רצועת עזה

מנחה: פרופ' יואל מנספלד

ד"ר אור לונטל, מתחמי ספורט תחרותי בישראל – פוליטיקה, חברה ותרבות, מנחים: פרופ' מעוז עזריהו, ד"ר ארנון גולן

ד"ר ערן כֶתֶר, תפקיד השיווק בתהליך התכנון התיירותי, מנחים: פרופ' יואל מנספלד, פרופ' אלי אברהם        

ד"ר דפנה שטרנברג-בן ברוך, התמודדות תכנונית של ישובים כפריים בדואים בגליל לאחר ההכרה בהשוואה לישובים כפריים יהודים וערבים, מנחים: ד"ר נעם גרינבאום, ד"ר לאה ויטנברג

ד"ר מרינה זוסמן, "הערכת הסיכון לתחלואה מסרטן בקרב תושבים הגרים בסמיכות למיכלי דלק". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב, ד"ר מיכה בר חנא וד"ר יונתן דובנוב.

2012

ד"ר קרן פולק – בציון מעולה לעבודת הדוקטורט, פיתוח מודל חיזוי מבוסס GIS להערכת הסיכון להיפגעות בקטעי דרך בינעירוניים לפי פרמטרים תחבורתיים ומרחביים, מנחה: פרופ' אמציה פלד

ד"ר אורן קֶידָר, מסגרות הבנה של מומחים ישראלים בנושא שינויי האקלים: מאפיינים תרבותיים, מנחים: פרופ' נורית קליאוט, ד"ר שלומית פז

2011

ד"ר אנטון ברקובסקי, פוליטיקה של עיצוב זהות במובלעת קלינינגרד (1991 – 2008) מנחים: פרופ' מעוז עזריהו וד"ר ארנון גולן

ד"ר יונה עזרא, רשתות התנהלות קונפליקטים בין ניקוז לבין שימור משאבי הסביבה בישראל, מנחה: פרופ' דברה שמואלי

ד"ר יובל ארבל מאפיינים מרחביים ועיתיים של מנגנוני החידור למי תהום במסלע קרבונטי בכרמל מנחה: פרופ' משה ענבר וד"ר נעם גרינבאום

2010

ד"ר עליזה יונס, השפעת השלב בהליך הצרכני והמידע התיירותי על עיצוב השונות בתפיסות הסיכון בקרב תרמילאים ישראלים, מנחה: פרופ' יואל מנספלד 

ד"ר אבינעם עידן דוניבסקי, העדר מוצא לים והשפעתו על מדיניות חוץ: המקרה של מדינות מרכז אסיה והקווקז. מנחה: ד"ר ארנון גולן

ד"ר שירה פרימן, פיתוח אופטימלי עם אי-ודאות על השפעות סביבתיות. מנחים: פרופ' דברה שמואלי ופרופ' מרגרט אינסלי

ד"ר הדס רייזר, המאפיינים של משטר הגשם ואי-וודאותו באגן הים התיכון. מנחה: פרופ' חיים קותיאל

ד"ר שי לוי, "ממשק שריפות בשטחי חורש ויערות בישראל: ניתוח אקולוגי-כלכליד"ר איתי קלוגניתוח הקשר בין חשיפה לאור מלאכותי לבין שיעורי סרטן הורמונאלי בישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' גידי נאמן.

2009

ד"ר שמואל (סמי) בהט, חברות הזנק בוגרות בחממות ליזמות טכנולוגית בישראל: שיקולי מיקום, גורמי הישרדות ותרומה לפיתוח הכלכלי של אזורי הפריפריה. מנחה: פרופ' ברוך קיפניס

ד"ר מיכל לייכטר, מורפולוגיה דינמית של מוצאי נחלים לאורך חופי הים התיכון בישראל. מנחה: פרופ' מיכה קליין

ד"ר אורית שחם גובר, "הגרסה שלנו": תכנון בית הפלמ"ח ומוזיאון בגין כמרחבים מעצבי מורשת. מנחה: פרופ' מעוז עזריהו

ד"ר עדי נעלי, גידול זיתים כפתרון בר-קיימא לבעיית השטחים החקלאים הנטושים בשפלת יהודה. מנחה: פרופ' נורית קליאוט וד"ר דן מלקנסון

ד"ר לי כהנר, התפתחות המבנה המרחבי וההיררכי של האוכלוסייה החרדית בישראל. מנחים: פרופ' ארנון סופר ופרופ' יוסף שלהב

2008

ד"ר נועם חלפון, דגמי תפרוסת המשקעים בישראל ומאפייניהם הסינופטיים. מנחים: פרופ' חיים קותיאל וד"ר ברוך זיו

ד"ר ירדנה שאול האידיאל הכפרי ומדיניות השטחים הפתוחים בישראל: עמדות המגזר הכפרי היהודי במחוז הצפון. מנחים: פרופ' אהרון קלרמן ופרופ' ערן פייטלסון

ד"ר נטלי כץ פיתוח מערכת מסילתית- מנוף להעצמת ליבת שדה התעסוקה של ישראל. מנחים: פרופ' ברוך קיפניס

ד"ר חוסיין איברהים טרביה ניהול ויישוב קונפליקטים סביבתיים בחברות שסועות לקראת יצירת מודל מותאם תרבותית: ניתוחי מקרה של קונפליקטים בגליל. מנחים: ד"ר דבורה שמואלי ופרופ' ראסם חמיאסי

ד"ר תמר להב, גורמים הלוקחים חלק בהבניית הדימוי של מרחבי תיירות עירוניים וכפריים בעיתונות היומית בישראל מנחים: פרופ' יואל מנספלד וד"ר אלי אברהם

2007

ד"ר תמר מילגרום, היבטים סביבתיים בניהול ענף הכרייה והחציבה לחומרי גלם לבנייה ולסלילה, מנחים: פרופ' נורית קליאוט ופרופ' אורי מרינוב

ד"ר דוד פרגמנט, הטיפול בנחלים בישראל: תהליכים באגני היקוות והמסגרת הארגונית – המקרה של נחל הירקון. מנחה: פרופ' נורית קליאוט

ד"ר מיכאל גילצ'ינסקי, סיווג מבוסס-ידע של תכסית ושימושי קרקע. מנחה: פרופ' אמציה פלד

ד"ר איל זיגל, מציאת מקדם הנגר העילי בסביבה עירונית. מנחים: פרופ' אמציה פלד ופרופ' משה ענבר

2006

ד"ר דב צביאלי, תהליכים סדימנטולוגיים במפרץ חיפה והקשרם לתא הליטורלי של הנילוס. מנחים: דר' מיכה קליין ופרופ' אליעזר קיט

ד"ר רונית כהן ספר, הפליאוגאוגרפיה של מישור חוף הכרמל הדרומי בפלייסטוקן המאוחר-הולוקן. מנחים: פרופ' משה ענבר, ד"ר נעם גרינבאום וד"ר דורית סיוון

ד"ר קרן קולן, עיצוב המטבח בישראל: מחקר בגיאוגרפיה תרבותית-היסטורית של מרחב ביתי. מנחה: פרופ' מעוז עזריהו

ד"ר יוסף ברקן, מקורות האבק בסהרה והמצבים הסינופטיים הגורמים להובלת האבק לעבר היבשת האמריקאית והאירופית. מנחים: פרופ' חיים קותיאל ופרופ' פנחס אלפרט

ד"ר קרן לוי, נוף המורשת בעיר פריפריאלית: המקרה של טבריה. מנחה: פרופ' יורם בר גל

ד"ר חגית מישר-טל, האינטרנט והדינמיקה של המרחב החברתי. מנחה: פרופ' אהרון קלרמן

2005

ד"ר מיכל תנעמי, מדיניות סביבה בהסכמי סביבה דו צדדיים המקרה של ישראל והרשות הפלשתינית. מנחה: פרופ' ארנון סופר

 ד"ר סיגל בלומנפלד, מדיניות סביבתית בתכנון מפעלי חומרים מסוכנים המקרה של ישראל. מנחה: פרופ' ארנון סופר

ד"ר רות אורן, היבטים מערכתיים ותמאטיים של צילום הנוף היהודי היהודי בארץ ישראל 1963-1945. מנחים: פרופ' יורם בר-גל ופרופ' ישעיהו ניר

ד"ר דלית גסול, הטמעת עקרונות תיירות בת קיימא בתכנון ופיתוח תיירות בישראל, בהדגמה על איזור ים המלח. מנחה: ד"ר יואל מנספלד

2004

ד"ר זאביק גרינברג, השונות המרחבית והיישובית והשפעתה על פיתוח מודלים למתן שירותי חינוך בלתי-פורמאלי באיזורים פריפריים. מנחה: פרופ' ברוך קיפניס

ד"ר בשיר חאג'-יחיא , מערכת מבוססת – חוקים לעדכון מסדי נתונים גיאוגרפיים. מנחה: פרופ' אמציה פלד

ד"ר אריאל פרוינדליךהערכת אקלים ישראל על פי קריטריונים תיירותיים, מנחים: פרופ' חיים קותיאל וד"ר יואל מנספלד

ד"ר מיכל בן גל, ניתוח מסגרות הבנה (Frames, Framing) ככלי לניהול ויישוב סכסוכים בנושאי איכות הסביבה. מנחה: ד"ר דבורה שמואלי

2003

ד"ר עמירם אורן, צבא וארץ במדינת ישראל – שימושי הקרקע של צה"ל ממלחמת העצמאות ועד "מבצע קדש" (1948 -1956). מנחה: ד"ר ארנון גולן

ד"ר שרון הופמאיר-טוקיץ, שיקולים ודרך קבלת החלטות בהקמת מתקני טיפול בשפכים ברשויות מקומיות בישראל – ניתוח גיאוגרפי-פוליטי. מנחה: פרופ' נורית קליאוט

2002

ד"ר אליק אדלר, זיהוי וניתוח הרגישויות של חופי הים התיכון של ישראל לזיהומי ים בדלק. מנחה: פרופ' משה ענבר

ד"ר עופר בארי, השפעת המיקום על יבול גידולי השדה: פיתוח מודל גיאוגרפי לניטור וניהול בזמן אמת של חקלאות מדויקת בעזרת חישה מרחוק ומערכות-מידע-גיאוגרפי. מנחה: ד"ר אמציה פלד

ד"ר נגה קולינס-קריינר, מפות ומשמעות: פרשנות של מפות התיירות של ישראל. מנחים: פרופ' נורית קליאוט וד"ר יואל מנספלד

2001

ד"ר מנשה דוידזון, משק ההדרים היהודי בארץ ישראל והשתלבותו במרחב. מנחה: פרופ' ארנון סופר

ד"ר ניצן יניב, תיאור תחושות הציבור בעידן הפוסט תעשייתי: בהדגמה על תכנית אב לישראל לקראת שנות האלפיים. מנחה: פרופ' ברוך קיפניס

2000

ד"ר מרדכי (מודי) למדן, נוף ואידיאולוגיה: האידיאולוגיות במעשה הייעור של הקק"ל (1920 - 1960). מנחה: פרופ' נורית קליאוט

ד"ר עלי זגייר, תהליכי סחיפה בטרסות מדרון חקלאיות נטושות תחת תנאי אקלים ים תיכוני, ירכא – גליל מערבי, מנחה: פרופ' משה ענבר