הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה

      

עבודות דוקטורט של בוגרי ביה"ס

2023

ד"ר לטם רובינס, "תהליכים איאולים-פלוביאלים לאורך שולי שדה הדיונות בצפון מערב הנגב, החל משיא תקופת הקרח האחרונה והשלכותיהם הפליאו-סביבתיות". מנחה: פרופ' נעם גרינבאום ופרופ' יואל רסקין

ד"ר ניר מאור, "הצי הבריטי ואוניות המעפילים בימי גירוש לקפריסין (1948-1946) ההיבט הצבאי-ימי". מנחה פרופ' ארנון גולן

ד"ר יעל חורש, "הערכת החשיפה של הנשר האירו-אסיאתי (Gyps fulvus) למזהמים סביבתיים על-ידי אנליזה של נוצותיו. מנחים: ד"ר תמי, פרופ' עדו יצחקי ופרופ' דן מלקינסון

ד"ר נחום גבינט, "Estimating the Lights cape-Soundscape Gradient of Sleep Duration & Quality by Real-time Sensor Monitoring in Urban areas". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר אורנה צישינסקי

2022

ד"ר שרון שושני תבורי, "Explanatory framework for self-organized ridesharing: forms, patterns, influencing factors, and formation dynamics ". מנחים: ד"ר תמר טרופ ופרופ' יורם שיפטן.

ד"ר שושי אופק, "תמריצים לבעלי עניין מרכזיים בענף הבנייה לקידום בנייה ירוקה למגורים בישראל". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אנדראה גרמנדי.

ד"ר טל זוהר, "מהאמצע החוצה: לקראת חברה דלת פחמן בישראל". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' יעל פרג.

ד"ר אלעד זלומונס, "תפעול אופטימלי בזמן אמת של מערכות אספקת מים באופן מעשי". מנחה: ד"ר משהור חוש.

ד"ר אהוד לוין, "תיעדוף חלופות – מיקום לעמדות טעינה ציבורית למחצה לצורך הרחבת מארג טעינה ציבורי לרכב חשמלי". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' דוד מהלאל.

2021

ד"ר מייקל סינקלר, "Applications of Crowdsourced Social Media for the Assessment and Valuation of Recreational Ecosystem Services". מנחה: פרופ' אנדראה גרמנדי.

ד"ר יואב פלד, "VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE ISRAELI MEDITERRANEAN". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר שירי צמח שמיר וד"ר ישראל אלוארו.

ד"ר ריבה ולדמן, "מודל לניהול פסולת הכולל מתן ערך כלכלי לפעילויות הסברה והפנמתו במערך ניהול הפסולת העירוני – מקרה בוחן גוש דן". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר ציפי עשת.

ד"ר יוסי בורוכוב, "Estimating the Effect of Environmental and Security Risk Factors on Financial Survival of Mortgage Borrowers in Israel". מנחה: פרופ' בוריס פורטנוב.

2020

ד"ר נאסר ח'יר, "Economic, Demographic and Environmental Factors Affecting Urban Land Prices in the Arab Sector in Israel". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר שגיא אקרון.

ד"ר יורם בן ארי, "The impact of Climate Change on Tourism infrastucture in Israel and Required Adaptation to Expected Climate Scenario". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' חזי ישראלי.

ד"ר האלה אבו חלה, "Intergenerational allocation of pershable Natural Resources ". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר רוסלנה פלטניק ופרופ' אופירה אילון

ד"ר לי קרוגר, "Ecosystem-based management of mariculture in Israel: a perspective using science-based methods". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' דן צ'רנוב.

ד"ר סטנלי רובינשטיין, "Reducing emissions of greenhouse gases in Israel : ramifications for employment". מנחים: פרופ' אנדראה גרמנדי ופרופ' מוטי שכטר.

2019

ד"ר אפרת אלימלך, "בזבוז מזון במשקי בית: כימות אפיון ומניעים". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' איל ארט.

ד"ר אלינה סבצקין, "Spatial identification of environmental hazards associated with adverse health outcomes: a systematic areal search approach". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר יהונתן דובנוב.

ד"ר נסים צרור, "הערכת השפעה של מדיניות אכיפה סביבתי על השלכות בלתי חוקיות של פסולת בניין בישראל". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

 ד"ר איריס גביש (2019) Relations between Dietary Choice and Consumption Habits of Healthy and Sustainable Products. מנחים: פרופ' אברהם חיים ופרופ' דורון קליגר.

2018

ד"ר שירה דסקל, "ניתוח והערכת השפעות הרגולציה על שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' מוטי שכטר.

ד"ר נטליה ריבניקוב, "השימוש בנתוני פליטות של אור מלאכותי בלילה לזיהוי ריכוזים גיאוגרפיים של פעילויות כלכליות וסיכונים סביבתיים לבריאות הציבור". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

2016

ד"ר עתליה קשת-סיטון, "חשיפה לתאורה מלאכותית בלילה כגורם סיכון לסרטן שד בנשים". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר קרן אור-חן.

ד"ר איילת דוידוביץ, "השלכות שינויי האקלים על תעשיית הביטוח וכלכלת ישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' אופירה אילון וד"ר רוסלנה פלטניק.

2015

ד"ר מיקי רפפורט רום, "מדיניות משק המים במגזר החקלאי בישראל והשפעתה על יעילות ההקצאה וההתפלגות המרחבית של מים לסוגיהם". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' ישראל פינקלשטיין וד"ר עידו קן.

ד"ר טל גולדרט, "מדדי קיימות של אמצעי התייעלות אנרגטית במשק החשמל של מדינת ישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' אופירה אילון.

ד"ר צבי באום, "An innovative approach for dynamic-active electricity demand side management for households in smart grids". מנחים: ד"ר דוד אלמקיאס, ד"ר רוסלנה פלטניק ופרופ' אופירה אילון.

2013

ד"ר מרינה זוסמן, "הערכת הסיכון לתחלואה מסרטן בקרב תושבים הגרים בסמיכות למיכלי דלק". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב, ד"ר מיכה בר חנא וד"ר יונתן דובנוב.

2010

ד"ר שי לוי, "ממשק שריפות בשטחי חורש ויערות בישראל: ניתוח אקולוגי-כלכליד"ר איתי קלוגניתוח הקשר בין חשיפה לאור מלאכותי לבין שיעורי סרטן הורמונאלי בישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' גידי נאמן.