הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה
מעבר לאתר אוניברסיטת חיפהמעבר לאתר הפקולטה למדעי החברהבית הספר למדעי הסביבה

עבודות דוקטורט של בוגרי ביה"ס

2023

ד"ר לטם רובינס, "תהליכים איאולים-פלוביאלים לאורך שולי שדה הדיונות בצפון מערב הנגב, החל משיא תקופת הקרח האחרונה והשלכותיהם הפליאו-סביבתיות". מנחה: פרופ' נעם גרינבאום ופרופ' יואל רסקין

ד"ר ניר מאור, "הצי הבריטי ואוניות המעפילים בימי גירוש לקפריסין (1948-1946) ההיבט הצבאי-ימי". מנחה פרופ' ארנון גולן

ד"ר יעל חורש, "הערכת החשיפה של הנשר האירו-אסיאתי (Gyps fulvus) למזהמים סביבתיים על-ידי אנליזה של נוצותיו. מנחים: ד"ר תמי, פרופ' עדו יצחקי ופרופ' דן מלקינסון

ד"ר נחום גבינט, "Estimating the Lights cape-Soundscape Gradient of Sleep Duration & Quality by Real-time Sensor Monitoring in Urban areas". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר אורנה צישינסקי

2022

ד"ר שרון שושני תבורי, "Explanatory framework for self-organized ridesharing: forms, patterns, influencing factors, and formation dynamics ". מנחים: ד"ר תמר טרופ ופרופ' יורם שיפטן.

ד"ר שושי אופק, "תמריצים לבעלי עניין מרכזיים בענף הבנייה לקידום בנייה ירוקה למגורים בישראל". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אנדראה גרמנדי.

ד"ר טל זוהר, "מהאמצע החוצה: לקראת חברה דלת פחמן בישראל". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' יעל פרג.

ד"ר אלעד זלומונס, "תפעול אופטימלי בזמן אמת של מערכות אספקת מים באופן מעשי". מנחה: ד"ר משהור חוש.

ד"ר אהוד לוין, "תיעדוף חלופות – מיקום לעמדות טעינה ציבורית למחצה לצורך הרחבת מארג טעינה ציבורי לרכב חשמלי". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' דוד מהלאל.

2021

ד"ר מייקל סינקלר, "Applications of Crowdsourced Social Media for the Assessment and Valuation of Recreational Ecosystem Services". מנחה: פרופ' אנדראה גרמנדי.

ד"ר יואב פלד, "VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE ISRAELI MEDITERRANEAN". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר שירי צמח שמיר וד"ר ישראל אלוארו.

ד"ר ריבה ולדמן, "מודל לניהול פסולת הכולל מתן ערך כלכלי לפעילויות הסברה והפנמתו במערך ניהול הפסולת העירוני – מקרה בוחן גוש דן". מנחים: פרופ' אופירה אילון וד"ר ציפי עשת.

ד"ר יוסי בורוכוב, "Estimating the Effect of Environmental and Security Risk Factors on Financial Survival of Mortgage Borrowers in Israel". מנחה: פרופ' בוריס פורטנוב.

2020

ד"ר נאסר ח'יר, "Economic, Demographic and Environmental Factors Affecting Urban Land Prices in the Arab Sector in Israel". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר שגיא אקרון.

ד"ר יורם בן ארי, "The impact of Climate Change on Tourism infrastucture in Israel and Required Adaptation to Expected Climate Scenario". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' חזי ישראלי.

ד"ר האלה אבו חלה, "Intergenerational allocation of pershable Natural Resources ". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, ד"ר רוסלנה פלטניק ופרופ' אופירה אילון

ד"ר לי קרוגר, "Ecosystem-based management of mariculture in Israel: a perspective using science-based methods". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' דן צ'רנוב.

ד"ר סטנלי רובינשטיין, "Reducing emissions of greenhouse gases in Israel : ramifications for employment". מנחים: פרופ' אנדראה גרמנדי ופרופ' מוטי שכטר.

2019

ד"ר אפרת אלימלך, "בזבוז מזון במשקי בית: כימות אפיון ומניעים". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' איל ארט.

ד"ר אלינה סבצקין, "Spatial identification of environmental hazards associated with adverse health outcomes: a systematic areal search approach". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר יהונתן דובנוב.

ד"ר נסים צרור, "הערכת השפעה של מדיניות אכיפה סביבתי על השלכות בלתי חוקיות של פסולת בניין בישראל". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

 ד"ר איריס גביש (2019) Relations between Dietary Choice and Consumption Habits of Healthy and Sustainable Products. מנחים: פרופ' אברהם חיים ופרופ' דורון קליגר.

2018

ד"ר שירה דסקל, "ניתוח והערכת השפעות הרגולציה על שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' מוטי שכטר.

ד"ר נטליה ריבניקוב, "השימוש בנתוני פליטות של אור מלאכותי בלילה לזיהוי ריכוזים גיאוגרפיים של פעילויות כלכליות וסיכונים סביבתיים לבריאות הציבור". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

2016

ד"ר עתליה קשת-סיטון, "חשיפה לתאורה מלאכותית בלילה כגורם סיכון לסרטן שד בנשים". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר קרן אור-חן.

ד"ר איילת דוידוביץ, "השלכות שינויי האקלים על תעשיית הביטוח וכלכלת ישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' אופירה אילון וד"ר רוסלנה פלטניק.

2015

ד"ר מיקי רפפורט רום, "מדיניות משק המים במגזר החקלאי בישראל והשפעתה על יעילות ההקצאה וההתפלגות המרחבית של מים לסוגיהם". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' ישראל פינקלשטיין וד"ר עידו קן.

ד"ר טל גולדרט, "מדדי קיימות של אמצעי התייעלות אנרגטית במשק החשמל של מדינת ישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' אופירה אילון.

ד"ר צבי באום, "An innovative approach for dynamic-active electricity demand side management for households in smart grids". מנחים: ד"ר דוד אלמקיאס, ד"ר רוסלנה פלטניק ופרופ' אופירה אילון.

2013

ד"ר מרינה זוסמן, "הערכת הסיכון לתחלואה מסרטן בקרב תושבים הגרים בסמיכות למיכלי דלק". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב, ד"ר מיכה בר חנא וד"ר יונתן דובנוב.

2010

ד"ר שי לוי, "ממשק שריפות בשטחי חורש ויערות בישראל: ניתוח אקולוגי-כלכליד"ר איתי קלוגניתוח הקשר בין חשיפה לאור מלאכותי לבין שיעורי סרטן הורמונאלי בישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' גידי נאמן.