בית הספר למדעי הסביבה

סגל אמריטוס

 • פרופ' יורם בר-גל
 • תחומי עניין: גאוגרפיה תרבותית; תקשורת המונים וגאוגרפיה; חינוך גאוגרפי; מדע בדיוני וגאוגרפיה; ההסטוריה של הגאוגרפיה.
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' נעם גרינבאום
 • תחומי עניין: הידרולוגיה ושטפונות; קרקעות; ניאוטקטוניקה ופליאוסייסמולוגיה; גיאולוגיה צעירה.
 • טלפון: 04-8249695
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' סטנלי ווטרמן
 • תחומי עניין: גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה תרבותית.
 • פרופ' יהודה חיות ז"ל
 • תחומי עניין: גאוגרפיה של תחבורה; גאוגרפיה כלכלית; גאוגרפיה של ספנות ונמלים
 • פרופ' אברהם חיים ז"ל
 • פרופ' יואל מנספלד
 • תחומי עניין: חקר תיירות, פנאי ונופש; תכנון ופיתוח תיירות; תיירות וסוגיות בטחון ובטיחות; התנהגות צרכנית של תיירים; תיירות בת-קיימא
 • פרופ' יעקב מעוז
 • תחומי עניין: תכנון ופיתוח כפרי ,עורך ראשי של אופקים בגיאוגרפיה.
 • פרופ' ארנון סופר
 • תחומי עניין: גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה צבאית; דמוגרפיה; גאוגרפיה של המזרח התיכון; מיקום תעשיות.
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' מעוז עזריהו
 • תחומי עניין: ג"ג תרבותית; אתרי הנצחה וזיכרון; היסטוריה של הנוף; אמריקניזציה של ישראל; הפוליטיקה של שמות רחובות
 • פרופ' משה ענבר
 • תחומי עניין: גיאולוגיה; גיאופיסיקה ימית.
 • פרופ' אמציה פלד
 • תחומי עניין: מערכות מידע גאוגרפי; חישה מרחוק; גיאודזיה, מיפוי ומפות.
 • פרופ' ברוך קיפניס ז"ל
 • תחומי עניין: דינאמיקה של מערכות עירוניות; ערי עולם; השפעת הגלובליזציה והעידן הפוסט תעשייתי על המרחב העירוני; מאפיינים גאוגרפיים של סגנון החיים של החברה בת זמננו; תכנון עירוני, אזורי ולאומי.
 • פרופ' חיים קותיאל
 • תחומי עניין: אקלים, שינויים באקלים, אי ודאות אקלימית, סופות אבק.
 • פרופ' נורית קליאוט
 • תחומי עניין: גאוגרפיה פוליטית; גאוגרפיה חברתית; לימודי סביבה; היסטוריה ופילוסופיה של הגיאוגרפיה; ארגון מחקר, היבטים שונים של חקר התיירות.
 • פרופ' מיכה קליין
 • תחומי עניין: מורפולוגיה חופית וחופי ישראל; האדם והנוף - המעבדה הישראלית; מורפולוגיה של אגני היקוות.
 • פרופ' אהרן קלרמן
 • תחומי עניין: גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה עירונית, חברה ומרחב, גאוגרפיה של ישראל.
 • קורות חיים: CV
 • פרופ' מוטי (מרדכי) שכטר