בית הספר למדעי הסביבה

חדש!!! פרקטיקום לתואר ראשון

הקורס מאפשר לסטודנטים התנסות והתמחות מעשית בארגונים בשני תחומים עיקריים: ייעוץ סביבתי וממ"ג. במסגרת ההתמחות הסטודנטים יפעלו בארגונים וישתלבו בעבודתם השוטפת, כמו גם בביצוע פרוייקט ייחודי.

ההשתתפות בתכנית ההתמחות דורשת השקעת יום בשבוע בארגון במהלך השנה. כמו כן הסטודנטים יקבלו הכשרה חוץ-אקדמית מקצועית בתחומי עיסוקם בהתמחות וכן סדנאות לפיתוח אישי ופיתוח הקריירה. ההשתתפות בסדנאות הללו היא חובה.

בתום כל סמסטר יגישו הסטודנטים דוח מסכם, אשר מתאר את התהליך שעברו ואת תרומתם המקצועית לפרוייקט.

הקבלה לקורס מותנית בממוצע 80 בתואר בעת ההרשמה וכן מעבר ראיון קבלה.